Vihapuhe http://janispetrus.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132711/all Sun, 16 Jun 2019 10:36:29 +0300 fi Sananvapaus ja vihapuheet sekä vihatuijotus http://vilhomakela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277391-sananvapaus-ja-vihapuheet-seka-vihatuijotus <p><strong>Sananvapaus ja vihapuheet sekä vihatuijotus</strong></p><p>On liikkeellä asiamiehiä ja -naisia, jotka haluavat kriminalisoida niin sanotun &rdquo;vihapuheen&rdquo;. Onko tavoitteena pelotella kansalaisia sulkemaan suunsa rangaistusten pelosta eli rajoittaa pelon avulla sananvapautta?</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Papit ja tuomarit</strong></p><p>Nyt jopa arkkipiispa on tuominnut joitakin tapahtumia vihapuheeksi, joista pitää päästä irti ja saada tuomio (Helsingin Sanomat 14.6.2019). Onko hän lukenut vuorisaarnaa, jonka mukaan Jeesus on sanonut &quot;älkää tehkö pahalle vastarintaa &ndash; jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin&quot; (Matt 5:39)? En tulkitse kehotusta fyysiseksi tapahtumaksi, vaan verbaaliksi toimeksi. Nimittelyhän voidaan tulkita &rdquo;henkiseksi poskelle lyönniksi&rdquo;. Jeesus oli todellinen sanavapauden esitaistelija, kun ei kehottanut nimittelijää raahattavaksi käräjille. Pitäisiköhän arkkipiispan sekä kirkon miesten ja naisten seurata Jeesuksen jalanjälkiä ja sietää nimityksiä? Onko sanonta &rdquo;Ei haukkuva koira pure&rdquo; heille tuttu? Minuakin on nimitelty jos joksikin, mutta ei se ole haitannut eikä jättänyt traumoja tai pahaa mieltä. Nimittely on valunut pois kuin vesi hanhen selästä. Nimittely on kuulunut kautta ihmiskunnan historian jokapäiväiseen normaaliin elämään.</p><p>&nbsp;</p><p>Tuomarikunta on nostanut esiin vihapuheeseen verrattavan vihatuijottamisen. Tuomareiden edusnaisen mukaan käräjäsalissa on ihmisiä, jotka TUIJOTTAVAT ja se HÄIRITSEE tuomareita. Voi, voi. Minullakin on kokemusta tuijottamisesta. Joillakin luennoillani oli silloin tällöin mielestäni vihaisesti mulkoilevia opiskelijoita eturivissä. Ehkä he olivat saaneet mielestään liian alhaisia arvosanoja tai eivät pitäneet esityksestäni. Ei se minua häirinnyt. Enkä saanut traumoja. Kuinkahan tuomarit tulkitsevat, mikä on vihaista tuijotusta ja mikä on vain tavallista silmien aukipitämistä? Eiköhän tuomareidenkin pitäisi keskittyä työhönsä ja jättää pois mielensä pahoittaminen, jos joku heidän tulkintansa mukaan tuijottaa. Jos ei kestä tuijotusta, aina voi vaihtaa työpaikkaa.</p><p>&nbsp;</p><p>Kenen puolella laki on nimittelyssä?&nbsp; Viime vuonna korkeimman oikeuden tuomari filosoveerasi &rdquo;Kun vastakkain on vahva ja heikko, laki on heikon puolella&rdquo;.&nbsp; Hän ei määritellyt, mikä on vahvan ja heikon tunnusmerkki. Hän ilmeisesti tarkoitti sitä, että esimerkiksi yhteiskunnallinen asema liittyy nimittelyyn ja vihapuheesta tuomitsemiseen. Jälleen epämääräisyyksiä, jotka jättävät pelon sieluun. Voinko sanoa tätä vai en ja olenko vahva vai heikko? Että osaa olla epämääräistä. Minulla on ratkaisu, koska olen kansantaloustieteilijä. Kun ihmisryhmät ovat vastakkain ja joku sanoo pahasti ja jotkut muut pahoittavat mielensä, pitää mitata rajahyödyt. Tällöin pitää nuhdella ryhmää, jonka rajahyödyt ovat pienemmät, jolloin yhteiskunnan kokonaistyytyväisyys on suurin mahdollinen. Ainoa ongelma on, että rajahyötyjä ei voi mitata. Mutta siinähän on korkeimman oikeuden tuomareille pähkäiltävää, jos ei ole muutakaan järkevämpää tekemistä.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Jos uhataan fyysistä koskemattomuutta tai levitetään väärää tietoa, rikoslaista löytyy pykäliä näiden tuomitsemiseen. Vihapuhe sen sijaan on tulkinnanvaraista ja subjektiivista. Toinen tulkitsee jonkin ilmaisun vihapuheeksi ja toinen ei. Ei kai voi tuomita sen mukaan, kuinka nimittelyn kohde asian kokee? Toiset ovat herkempiä kuin toiset. Menee mielipidekysymykseksi ja mielipiteen mukaan tuomarit eivät voi toimia. Pitäisikö tämäkin ottaa mahdollisessa vihapuhetuomiossa huomioon. Ja millä &rdquo;herkkyysmittarilla&rdquo; asia todennetaan.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Euroopan ihmisoikeussopimus, sanavapaus ja vihapuhe.</strong></p><p>Kannattaisikohan tutustua Euroopan ihmisoikeussopimukseen?&nbsp; Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (nykyinen Euroopan unionin tuomioistuin) on ratkaisuissaan korostanut, että&nbsp;</p><p>&rdquo;Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sananvapaus on eräs demokraattisen yhteiskunnan keskeisistä perustoista, eräs sen edistyksen ja jokaisen yksilön kehityksen perusedellytyksistä. Ellei ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, sananvapaus ei koske pelkästään sellaisia &quot;tietoja&quot; tai &quot;ajatuksia&quot;, joihin suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään vaarattomina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaisia, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät&rdquo;.</p><p>&nbsp;</p><p>Mikä pitää sanotun asian olla, jotta se on yli loukkaavan tai järkyttävän tai häiritsevän sanonnan?&nbsp; On aika tulkinnanvarainen asia. Nyt on Helsingin Sanomien uutisten mukaan kehitetty oikein tekoäly, joka nuuskii verkkoa ja ilmoittaa vihapuheesta. Uutisen mukaan tarkkailun alla ovat kuntavaaliehdokkaat (Tämä on kirjoitettu ennen 2017 kunnallisvaaleja). Pyritäänkö erityisesti heidän sanomisiaan kahlehtimaan? Miksi kunnallisvaaliehdokkaat ovat erityinen kohderyhmä? Sotkeentuuko tekoäly politiikkaan, joka ei sille kuulu? Pyritäänkö tässä jo etukäteen vaientamaan joitakin? Pyritäänkö tässä etukäteissensuuriin, joka on laissa kielletty? Voisivatko tämän tekoälyn taustalla olevat järjestöt ilmoittaa, mitkä sanat ja ilmaisut ovat vihapuhetta? Heidän pitäisi ottaa huomioon yllä oleva Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuissaan korostamat asiat.&nbsp; Tekoälyn taustalla olevat järjestöt sanovat, että &rdquo;lähdekoodin toteutus tukee yhteiskuntavastuutoimintaamme&rdquo;. Voisivatko he selittää, mitä tämä tarkoittaa? Entä mitä tarkoittaa &rdquo;ratkaisua käytetään eettisesti kestävällä tavalla&rdquo;?&nbsp; Järjestöt vetoavat myös &rdquo;rasismin vastaiseen peruskirjaan, jonka eduskuntapuolueet ovat allekirjoittaneet&rdquo;.&nbsp; Onko tämä peruskirja samantasoinen kuin laki?</p><p>&nbsp;</p><p>Sanavapautta voidaan rajoittaa vain tapauksissa &rdquo;jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.&rdquo;&nbsp;Maine tuskin menee nimittelystä. Eiköhän siihen tarvita omia toimia tai perättömän tiedon levittämistä, johon löytyy rikoslain pykälät. Nimittely tuskin rapauttaa terveyttä tai moraalia. Eiköhän näihinkin tarvita tekoja.</p><p>&nbsp;</p><p>Selkäpiitä alkaa kylmätä. Pitää pelätä sydänjuuria myöten, ettei vain sano jotakin, jota joku syyttäjä tai tuomari tai tekoälyn taustalla olevat järjestöt tulkitsevat vihapuheeksi ja raahaavat tuomioistuimen eteen. Tähän on tultu. Ihmisiä ilmeisesti pyritään ohjaamaan johonkin joidenkin virkamiesten ja järjestöjen haluamaan suuntaan pelon avulla, joka johtuu tulkitsijoiden epämääräisistä ilmaisuista ja tulkinnoista.&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Tämän lisäksi tulevat viranomaisilmoitukset tiedotusvälineissä. Televisiouutisissa korkea syyttäjäviranomainen sanoi ennen eräitä vaaleja, että hän tarkkailee erityisesti vihapuheita ja ryhtyy toimenpiteisiin, jos on tarvetta. Valitettavasti en muista nimeä. Syyttäjän sanoma on sikäli outo, että hän ei maininnut, mitä hän vahtaa. Toisin sanoen, mikä on vihapuhetta? Uhkaukset ja solvaukset ovat selviä asioita ja niihin voi soveltaa rikoslakia. Mutta se vihapuhe: mitä se on? Tuntuu siltä, että syyttäjät ja tuomarit nojautuvat johonkin &rdquo;musta tuntuu&rdquo; periaatteeseen. Sen verran tulkinnanvaraisesta asiasta on kyse.</p><p>&nbsp;</p><p>Uusimman tutkimuksen mukaan ihmiset pelkäävät leimautumista, joko vihapuheen esittäjiksi tai liian suvaitsevaisiksi. Jos leimautuu jommaksi kummaksi, toinen osapuoli parjaa julkisesti ja halveksii toista osapuolta sydämensä pohjasta. Voi jopa joutua leivättömän pöydän ääreen. Ihmiset kokevat tämän ahdistavaksi ilmapiiriksi.&nbsp; Tämä on tuttua vanhaan huonoon aikaan 60- ja 70- ja 80-luvulta, jolloin mm. niin sanottu neuvostovastainen puhe tuomittiin ja rangaistus saattoi olla jopa poliittisten asemien menetys.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Toivomus sanavapauden puolesta ja niin sanotun &rdquo;vihapuheen&rdquo; kriminalisointia vastaan.</strong></p><p>Lopuksi toivoisin, että syyttäjät, kirkon edustajat, tuomarit ja muut eurooppalaistuisivat. Ovathan kansalaisetkin jo eurooppalaistuneet juomatavoissaankin. Litkitään viiniä Koskenkorvan sijaan. Miksei sitten eurooppalaistuttaisi myös kielenkäytössäkin? Keski- ja Etelä &ndash; Euroopassa, puhumattakaan entisistä Itä-Euroopan maista, kielenkäyttö on aika reipasta.&nbsp; Ja vaikka sanoo niin, että vastapuolen sielu on mustelmilla, tuomioistuin joissakin tapauksissa vain nuhtelee tyyliin &rdquo;soo soo koetetaanpa siistiä kielenkäyttöä&rdquo;. Ja se on sitten siinä.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Vilho Mäkelä</p><p>www.vilhomäkelä.fi</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Sananvapaus ja vihapuheet sekä vihatuijotus

On liikkeellä asiamiehiä ja -naisia, jotka haluavat kriminalisoida niin sanotun ”vihapuheen”. Onko tavoitteena pelotella kansalaisia sulkemaan suunsa rangaistusten pelosta eli rajoittaa pelon avulla sananvapautta?

 

Papit ja tuomarit

Nyt jopa arkkipiispa on tuominnut joitakin tapahtumia vihapuheeksi, joista pitää päästä irti ja saada tuomio (Helsingin Sanomat 14.6.2019). Onko hän lukenut vuorisaarnaa, jonka mukaan Jeesus on sanonut "älkää tehkö pahalle vastarintaa – jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin" (Matt 5:39)? En tulkitse kehotusta fyysiseksi tapahtumaksi, vaan verbaaliksi toimeksi. Nimittelyhän voidaan tulkita ”henkiseksi poskelle lyönniksi”. Jeesus oli todellinen sanavapauden esitaistelija, kun ei kehottanut nimittelijää raahattavaksi käräjille. Pitäisiköhän arkkipiispan sekä kirkon miesten ja naisten seurata Jeesuksen jalanjälkiä ja sietää nimityksiä? Onko sanonta ”Ei haukkuva koira pure” heille tuttu? Minuakin on nimitelty jos joksikin, mutta ei se ole haitannut eikä jättänyt traumoja tai pahaa mieltä. Nimittely on valunut pois kuin vesi hanhen selästä. Nimittely on kuulunut kautta ihmiskunnan historian jokapäiväiseen normaaliin elämään.

 

Tuomarikunta on nostanut esiin vihapuheeseen verrattavan vihatuijottamisen. Tuomareiden edusnaisen mukaan käräjäsalissa on ihmisiä, jotka TUIJOTTAVAT ja se HÄIRITSEE tuomareita. Voi, voi. Minullakin on kokemusta tuijottamisesta. Joillakin luennoillani oli silloin tällöin mielestäni vihaisesti mulkoilevia opiskelijoita eturivissä. Ehkä he olivat saaneet mielestään liian alhaisia arvosanoja tai eivät pitäneet esityksestäni. Ei se minua häirinnyt. Enkä saanut traumoja. Kuinkahan tuomarit tulkitsevat, mikä on vihaista tuijotusta ja mikä on vain tavallista silmien aukipitämistä? Eiköhän tuomareidenkin pitäisi keskittyä työhönsä ja jättää pois mielensä pahoittaminen, jos joku heidän tulkintansa mukaan tuijottaa. Jos ei kestä tuijotusta, aina voi vaihtaa työpaikkaa.

 

Kenen puolella laki on nimittelyssä?  Viime vuonna korkeimman oikeuden tuomari filosoveerasi ”Kun vastakkain on vahva ja heikko, laki on heikon puolella”.  Hän ei määritellyt, mikä on vahvan ja heikon tunnusmerkki. Hän ilmeisesti tarkoitti sitä, että esimerkiksi yhteiskunnallinen asema liittyy nimittelyyn ja vihapuheesta tuomitsemiseen. Jälleen epämääräisyyksiä, jotka jättävät pelon sieluun. Voinko sanoa tätä vai en ja olenko vahva vai heikko? Että osaa olla epämääräistä. Minulla on ratkaisu, koska olen kansantaloustieteilijä. Kun ihmisryhmät ovat vastakkain ja joku sanoo pahasti ja jotkut muut pahoittavat mielensä, pitää mitata rajahyödyt. Tällöin pitää nuhdella ryhmää, jonka rajahyödyt ovat pienemmät, jolloin yhteiskunnan kokonaistyytyväisyys on suurin mahdollinen. Ainoa ongelma on, että rajahyötyjä ei voi mitata. Mutta siinähän on korkeimman oikeuden tuomareille pähkäiltävää, jos ei ole muutakaan järkevämpää tekemistä. 

 

Jos uhataan fyysistä koskemattomuutta tai levitetään väärää tietoa, rikoslaista löytyy pykäliä näiden tuomitsemiseen. Vihapuhe sen sijaan on tulkinnanvaraista ja subjektiivista. Toinen tulkitsee jonkin ilmaisun vihapuheeksi ja toinen ei. Ei kai voi tuomita sen mukaan, kuinka nimittelyn kohde asian kokee? Toiset ovat herkempiä kuin toiset. Menee mielipidekysymykseksi ja mielipiteen mukaan tuomarit eivät voi toimia. Pitäisikö tämäkin ottaa mahdollisessa vihapuhetuomiossa huomioon. Ja millä ”herkkyysmittarilla” asia todennetaan.

 

 

Euroopan ihmisoikeussopimus, sanavapaus ja vihapuhe.

Kannattaisikohan tutustua Euroopan ihmisoikeussopimukseen?  Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (nykyinen Euroopan unionin tuomioistuin) on ratkaisuissaan korostanut, että 

”Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sananvapaus on eräs demokraattisen yhteiskunnan keskeisistä perustoista, eräs sen edistyksen ja jokaisen yksilön kehityksen perusedellytyksistä. Ellei ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, sananvapaus ei koske pelkästään sellaisia "tietoja" tai "ajatuksia", joihin suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään vaarattomina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaisia, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät”.

 

Mikä pitää sanotun asian olla, jotta se on yli loukkaavan tai järkyttävän tai häiritsevän sanonnan?  On aika tulkinnanvarainen asia. Nyt on Helsingin Sanomien uutisten mukaan kehitetty oikein tekoäly, joka nuuskii verkkoa ja ilmoittaa vihapuheesta. Uutisen mukaan tarkkailun alla ovat kuntavaaliehdokkaat (Tämä on kirjoitettu ennen 2017 kunnallisvaaleja). Pyritäänkö erityisesti heidän sanomisiaan kahlehtimaan? Miksi kunnallisvaaliehdokkaat ovat erityinen kohderyhmä? Sotkeentuuko tekoäly politiikkaan, joka ei sille kuulu? Pyritäänkö tässä jo etukäteen vaientamaan joitakin? Pyritäänkö tässä etukäteissensuuriin, joka on laissa kielletty? Voisivatko tämän tekoälyn taustalla olevat järjestöt ilmoittaa, mitkä sanat ja ilmaisut ovat vihapuhetta? Heidän pitäisi ottaa huomioon yllä oleva Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuissaan korostamat asiat.  Tekoälyn taustalla olevat järjestöt sanovat, että ”lähdekoodin toteutus tukee yhteiskuntavastuutoimintaamme”. Voisivatko he selittää, mitä tämä tarkoittaa? Entä mitä tarkoittaa ”ratkaisua käytetään eettisesti kestävällä tavalla”?  Järjestöt vetoavat myös ”rasismin vastaiseen peruskirjaan, jonka eduskuntapuolueet ovat allekirjoittaneet”.  Onko tämä peruskirja samantasoinen kuin laki?

 

Sanavapautta voidaan rajoittaa vain tapauksissa ”jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.” Maine tuskin menee nimittelystä. Eiköhän siihen tarvita omia toimia tai perättömän tiedon levittämistä, johon löytyy rikoslain pykälät. Nimittely tuskin rapauttaa terveyttä tai moraalia. Eiköhän näihinkin tarvita tekoja.

 

Selkäpiitä alkaa kylmätä. Pitää pelätä sydänjuuria myöten, ettei vain sano jotakin, jota joku syyttäjä tai tuomari tai tekoälyn taustalla olevat järjestöt tulkitsevat vihapuheeksi ja raahaavat tuomioistuimen eteen. Tähän on tultu. Ihmisiä ilmeisesti pyritään ohjaamaan johonkin joidenkin virkamiesten ja järjestöjen haluamaan suuntaan pelon avulla, joka johtuu tulkitsijoiden epämääräisistä ilmaisuista ja tulkinnoista.  

 

Tämän lisäksi tulevat viranomaisilmoitukset tiedotusvälineissä. Televisiouutisissa korkea syyttäjäviranomainen sanoi ennen eräitä vaaleja, että hän tarkkailee erityisesti vihapuheita ja ryhtyy toimenpiteisiin, jos on tarvetta. Valitettavasti en muista nimeä. Syyttäjän sanoma on sikäli outo, että hän ei maininnut, mitä hän vahtaa. Toisin sanoen, mikä on vihapuhetta? Uhkaukset ja solvaukset ovat selviä asioita ja niihin voi soveltaa rikoslakia. Mutta se vihapuhe: mitä se on? Tuntuu siltä, että syyttäjät ja tuomarit nojautuvat johonkin ”musta tuntuu” periaatteeseen. Sen verran tulkinnanvaraisesta asiasta on kyse.

 

Uusimman tutkimuksen mukaan ihmiset pelkäävät leimautumista, joko vihapuheen esittäjiksi tai liian suvaitsevaisiksi. Jos leimautuu jommaksi kummaksi, toinen osapuoli parjaa julkisesti ja halveksii toista osapuolta sydämensä pohjasta. Voi jopa joutua leivättömän pöydän ääreen. Ihmiset kokevat tämän ahdistavaksi ilmapiiriksi.  Tämä on tuttua vanhaan huonoon aikaan 60- ja 70- ja 80-luvulta, jolloin mm. niin sanottu neuvostovastainen puhe tuomittiin ja rangaistus saattoi olla jopa poliittisten asemien menetys.

 

Toivomus sanavapauden puolesta ja niin sanotun ”vihapuheen” kriminalisointia vastaan.

Lopuksi toivoisin, että syyttäjät, kirkon edustajat, tuomarit ja muut eurooppalaistuisivat. Ovathan kansalaisetkin jo eurooppalaistuneet juomatavoissaankin. Litkitään viiniä Koskenkorvan sijaan. Miksei sitten eurooppalaistuttaisi myös kielenkäytössäkin? Keski- ja Etelä – Euroopassa, puhumattakaan entisistä Itä-Euroopan maista, kielenkäyttö on aika reipasta.  Ja vaikka sanoo niin, että vastapuolen sielu on mustelmilla, tuomioistuin joissakin tapauksissa vain nuhtelee tyyliin ”soo soo koetetaanpa siistiä kielenkäyttöä”. Ja se on sitten siinä. 

 

Vilho Mäkelä

www.vilhomäkelä.fi

]]>
45 http://vilhomakela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277391-sananvapaus-ja-vihapuheet-seka-vihatuijotus#comments Sananvapaus Vihapuhe Vihatuijotus Sun, 16 Jun 2019 07:36:29 +0000 Vilho Mäkelä http://vilhomakela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277391-sananvapaus-ja-vihapuheet-seka-vihatuijotus
Vihapuheen harjoittajat ulos maasta http://joukorep.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277268-vihapuheen-harjoittajat-ulos-maasta <p>&nbsp;</p><p>Ruotsissa on jo pitkään oltu huolissaan poliittisen islamin levittämisestä ja leviämisestä. Mm ssa Imaamien toimesta on useaan otteeseen syyllistytty esim. vihapuheeseen muiden uskontokuntien edustajia ja seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p><a href="https://www.gd.se/artikel/radikal-imam-fick-predika-i-gavles-moske">https://www.gd.se/artikel/radikal-imam-fick-predika-i-gavles-moske</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>Yllättäen SÄPO otti parisen viikkoa sitten Västeråsin, Gävlen ja Umeån imaamit arestiin ja ainakin Umeån sekä Gävlen imaamit&nbsp;tullaan ohjaamaan ensi tilassa ulos maasta. Lisäksi ns. uskonnolliset vapaakoulut ovat tänä vuonna päässeet viranomaisten tarkemman tutkinnan kohteeksi.&nbsp;</p><p>&nbsp;<a href="https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tva-av-imamerna-som-tagits-i-forvar-ska-utvisas">https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tva-av-imamerna-som-tagits-i-forvar-ska-utvisas</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>On erinomaista, että vihdoinkin sairas ja väkivaltaan pohjautuva julma poliittinen islam kitketään maasta. Toivottavasti Suomessa ei poliittinen islam saa samanlaista jalansijaa, kuin Ruotsissa.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Ruotsissa on jo pitkään oltu huolissaan poliittisen islamin levittämisestä ja leviämisestä. Mm ssa Imaamien toimesta on useaan otteeseen syyllistytty esim. vihapuheeseen muiden uskontokuntien edustajia ja seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan.                                                                                                                                            

https://www.gd.se/artikel/radikal-imam-fick-predika-i-gavles-moske                                                                                                                                           

Yllättäen SÄPO otti parisen viikkoa sitten Västeråsin, Gävlen ja Umeån imaamit arestiin ja ainakin Umeån sekä Gävlen imaamit tullaan ohjaamaan ensi tilassa ulos maasta. Lisäksi ns. uskonnolliset vapaakoulut ovat tänä vuonna päässeet viranomaisten tarkemman tutkinnan kohteeksi. 

 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tva-av-imamerna-som-tagits-i-forvar-ska-utvisas                                  

On erinomaista, että vihdoinkin sairas ja väkivaltaan pohjautuva julma poliittinen islam kitketään maasta. Toivottavasti Suomessa ei poliittinen islam saa samanlaista jalansijaa, kuin Ruotsissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
10 http://joukorep.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277268-vihapuheen-harjoittajat-ulos-maasta#comments Imaamien harjoittama kiihotus Poliittinen islam Vihapuhe Wed, 12 Jun 2019 20:22:07 +0000 Jouko Repo http://joukorep.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277268-vihapuheen-harjoittajat-ulos-maasta
Taas todiste, ettei mitään uutta vihapuhelakia tarvita http://tuulakomsi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277095-taas-todiste-ettei-mitaan-uutta-vihapuhelakia-tarvita <p>Kuten uutiset ovat tänään kertoneet, turvapaikanhakijoille intohimoisesti omistautunut pappi Marjaana Toiviainen on saanut oikeutta käräjillä, ja hänen kunniaansa loukanneet on tuomittu sakkoihin.&nbsp;<a href="https://yle.fi/uutiset/3-10820881">https://yle.fi/uutiset/3-10820881</a></p><p>Toiviaista on pilkattu sanakääntein, jotka täyttävät kunnianloukkauksen kriteerit. Häntä on huoriteltu, halvennettu ja uhkailtu.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Kummallista on kuitenkin se, että monet&nbsp; &quot;vihapuheen&quot; kriminalisointia vaativat ottavat aina esimerkeiksi juuri sen kaltaiset netissä suolletut solvaukset, jollaisista tässäkin tapauksessa nimenomaan on kyse. Ja koska tuomio nyt tuli ja osui kohdalleen, sehän osoittaa, että lainsäädäntömme toimii juuri nyt aivan niin kuin pitää, ja kunnianloukkauksesta tulee tuomio riippumatta onko loukkaavan puheen kohteena äärisuvaitsevainen pappi tai äärimmäinen maahanmuuttokriitikko, kuten Junes Lokan tapauksessa, joka sekin osoitti lainsäädäntömme toimivuuden.</p><p>&nbsp;</p><p>Viimeistään nyt pitäisi olla kaikille selvää, että mitään sellaista vihapuhetta, mikä ei nyt jo ole kriminalisoitu, ei todellakaan ole mitään tarvetta tehdä laittomaksi. Tämä myös tiedoksi Kari Mäkiselle, Petteri Orpolle ja muille lainsäädännöstämme ilmeisen tietämättömille ja julkisuudessa tämän asian tiimoilta aivan turhaan kekkaloineille tahoille.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kuten uutiset ovat tänään kertoneet, turvapaikanhakijoille intohimoisesti omistautunut pappi Marjaana Toiviainen on saanut oikeutta käräjillä, ja hänen kunniaansa loukanneet on tuomittu sakkoihin. https://yle.fi/uutiset/3-10820881

Toiviaista on pilkattu sanakääntein, jotka täyttävät kunnianloukkauksen kriteerit. Häntä on huoriteltu, halvennettu ja uhkailtu. 

 

Kummallista on kuitenkin se, että monet  "vihapuheen" kriminalisointia vaativat ottavat aina esimerkeiksi juuri sen kaltaiset netissä suolletut solvaukset, jollaisista tässäkin tapauksessa nimenomaan on kyse. Ja koska tuomio nyt tuli ja osui kohdalleen, sehän osoittaa, että lainsäädäntömme toimii juuri nyt aivan niin kuin pitää, ja kunnianloukkauksesta tulee tuomio riippumatta onko loukkaavan puheen kohteena äärisuvaitsevainen pappi tai äärimmäinen maahanmuuttokriitikko, kuten Junes Lokan tapauksessa, joka sekin osoitti lainsäädäntömme toimivuuden.

 

Viimeistään nyt pitäisi olla kaikille selvää, että mitään sellaista vihapuhetta, mikä ei nyt jo ole kriminalisoitu, ei todellakaan ole mitään tarvetta tehdä laittomaksi. Tämä myös tiedoksi Kari Mäkiselle, Petteri Orpolle ja muille lainsäädännöstämme ilmeisen tietämättömille ja julkisuudessa tämän asian tiimoilta aivan turhaan kekkaloineille tahoille.

]]>
226 http://tuulakomsi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277095-taas-todiste-ettei-mitaan-uutta-vihapuhelakia-tarvita#comments Kunnianloukkaus Vihapuhe Fri, 07 Jun 2019 13:45:04 +0000 Tuula Komsi http://tuulakomsi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277095-taas-todiste-ettei-mitaan-uutta-vihapuhelakia-tarvita
Henkisesti häiriintyneitä oletettua enemmän http://markkuelonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276890-henkisesti-hairiintyneita-oletettua-enemman <p>En tiedä mistä johtuu, mutta tuntuu että nykypäivänä on yhä enenevässä määrin ihmisiä, joiden maailmankuva on jotenkin vääristynyt, eivätkä enää osaa hallita omaa käyttäytymistään siitä näkykulmasta että mikä on hyväksyttävää / laillista yhteiskunnan ja yksilöiden kannalta.</p><p>Itse luokittelen tälläiset ihmiset jollakin tavoin henkisesti häiriintyneiksi.&nbsp; Voi olla että kaikki eivät ole samaa mieltä, mutta annan muutaman esimerkin.</p><p>Jotkut henkilöt joutuvat olemaan julkisuudessa jos esimerkiksi kuuluvat poliittiseen tai taloudelliseen eliittiin tai vaikkapa työnsä vuoksi, kuten toimittajat.&nbsp; Yhä lisääntyvässä määrin nämä ihmiset joutuvat vihapuheen tai suoranaisten uhkailujen kohteeksi.&nbsp; Jopa heitä ja heidän omaistensa terveyttä sekä henkeä uhata lähes päivittäin.&nbsp; Mistä löytyy &quot;oikeutus&quot; tälläiseen käytökseen.&nbsp; En ymmärrä.</p><p>Lähes viikoittain, eri puolilta Suomea saamme lukea uutisia siitä, miten joku kylvää myrkkysyöttejä maastoon ja koirien ulkoilutusreiteille tappaakseen ihmisten lemmikkejä.&nbsp; Ihmisten, joista monellekin suhde omaan lemmikkiin on ainoa suhde ja näin ollen myös ihmissuhteen korvike.&nbsp; Mitä pahaa nämä ihmiset ja heidän lemmikkinsä ovat näille sairaille myrkyttäjille aiheuttaneet.&nbsp; Osaako joku vastata.</p><p>Yksi pahimmista esimerkeistä ovat ihmiset jotka pysähtyvät onnettomuuspaikoille.&nbsp; Eivät suinkaan auttaakseen onnettomuuden uhreja, ehei, vaan ottaakseen kuvia jotta saisivat someen herkullisen aiheen ja paljon &quot;tykkäyksiä&quot;.&nbsp; Asiaa kuvaa hyvin erään todellisen auttajan kuvaus onnettomuuspaikalta.&nbsp; Ohessa lainaus YLE:n jutusta:&nbsp; &nbsp;&quot;Tunsin suunnatonta raivoa. Miten mikään ei ole enää pyhää?Vuorio huutaa lujaa: &quot;Mitä te teette? Tulkaa auttamaan! Täällä tarvitaan apua!&rdquo;Nainen autossa jatkaa kuvaamista ja vastaa näsäviisaasti, että voisi kyllä poistua, mutta takana oleva auto estää häntä peruuttamasta. Myöskään takana olevan auton kuski ei nouse auttamaan.&nbsp;&nbsp;Vuorio kiroaa ja käskee autoilijoita poistumaan välittömästi. Kaukaa kuuluu hälytysajoneuvojen lähestyvä ääni.&quot;&nbsp;&nbsp;</p><p>Viimeisin esimerkki kertoo siitä, että kyseisten ihmisten täytyy olla jo jotenkin sairaita, joilta lisäksi puuttuu täydellisesti empatiakyky.&nbsp; Itseäni on kuvattu Saksan moottoritiellä, kun autoa nostettiin hinurin kyytiin.&nbsp; Sinänsä ihan vaaraton kuvauskohde, mutta yritettiinkö siinäkin luoda &quot;herkullinen&quot; tarina someen.</p><p>Mikä selittää näitä edellä kuvaamiani ilmiöitä.&nbsp; Selitys ei voi olla pelkästään se, että some on mahdollistanut paremman tiedonlevittämisen.&nbsp; Ehkä selittää osaltaan, mutta onko myös niin, että nuorten ihmisen kasvatuksessa jokin on mennyt pahasti pieleen ja tunne-elämä on vääristynyt, eikä enää tunnisteta sitä, mikä on normaalia ja mikä ei.&nbsp;&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> En tiedä mistä johtuu, mutta tuntuu että nykypäivänä on yhä enenevässä määrin ihmisiä, joiden maailmankuva on jotenkin vääristynyt, eivätkä enää osaa hallita omaa käyttäytymistään siitä näkykulmasta että mikä on hyväksyttävää / laillista yhteiskunnan ja yksilöiden kannalta.

Itse luokittelen tälläiset ihmiset jollakin tavoin henkisesti häiriintyneiksi.  Voi olla että kaikki eivät ole samaa mieltä, mutta annan muutaman esimerkin.

Jotkut henkilöt joutuvat olemaan julkisuudessa jos esimerkiksi kuuluvat poliittiseen tai taloudelliseen eliittiin tai vaikkapa työnsä vuoksi, kuten toimittajat.  Yhä lisääntyvässä määrin nämä ihmiset joutuvat vihapuheen tai suoranaisten uhkailujen kohteeksi.  Jopa heitä ja heidän omaistensa terveyttä sekä henkeä uhata lähes päivittäin.  Mistä löytyy "oikeutus" tälläiseen käytökseen.  En ymmärrä.

Lähes viikoittain, eri puolilta Suomea saamme lukea uutisia siitä, miten joku kylvää myrkkysyöttejä maastoon ja koirien ulkoilutusreiteille tappaakseen ihmisten lemmikkejä.  Ihmisten, joista monellekin suhde omaan lemmikkiin on ainoa suhde ja näin ollen myös ihmissuhteen korvike.  Mitä pahaa nämä ihmiset ja heidän lemmikkinsä ovat näille sairaille myrkyttäjille aiheuttaneet.  Osaako joku vastata.

Yksi pahimmista esimerkeistä ovat ihmiset jotka pysähtyvät onnettomuuspaikoille.  Eivät suinkaan auttaakseen onnettomuuden uhreja, ehei, vaan ottaakseen kuvia jotta saisivat someen herkullisen aiheen ja paljon "tykkäyksiä".  Asiaa kuvaa hyvin erään todellisen auttajan kuvaus onnettomuuspaikalta.  Ohessa lainaus YLE:n jutusta:   "Tunsin suunnatonta raivoa. Miten mikään ei ole enää pyhää?Vuorio huutaa lujaa: "Mitä te teette? Tulkaa auttamaan! Täällä tarvitaan apua!”Nainen autossa jatkaa kuvaamista ja vastaa näsäviisaasti, että voisi kyllä poistua, mutta takana oleva auto estää häntä peruuttamasta. Myöskään takana olevan auton kuski ei nouse auttamaan.  Vuorio kiroaa ja käskee autoilijoita poistumaan välittömästi. Kaukaa kuuluu hälytysajoneuvojen lähestyvä ääni."  

Viimeisin esimerkki kertoo siitä, että kyseisten ihmisten täytyy olla jo jotenkin sairaita, joilta lisäksi puuttuu täydellisesti empatiakyky.  Itseäni on kuvattu Saksan moottoritiellä, kun autoa nostettiin hinurin kyytiin.  Sinänsä ihan vaaraton kuvauskohde, mutta yritettiinkö siinäkin luoda "herkullinen" tarina someen.

Mikä selittää näitä edellä kuvaamiani ilmiöitä.  Selitys ei voi olla pelkästään se, että some on mahdollistanut paremman tiedonlevittämisen.  Ehkä selittää osaltaan, mutta onko myös niin, että nuorten ihmisen kasvatuksessa jokin on mennyt pahasti pieleen ja tunne-elämä on vääristynyt, eikä enää tunnisteta sitä, mikä on normaalia ja mikä ei.  

]]>
5 http://markkuelonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276890-henkisesti-hairiintyneita-oletettua-enemman#comments Hyvinvointi ja terveys Kiristystä ja uhkailua Liikenneonnettomuudet Myrkky Vihapuhe Sun, 02 Jun 2019 21:35:24 +0000 Markku Elonen http://markkuelonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276890-henkisesti-hairiintyneita-oletettua-enemman
Hyväpuhe http://outimara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276769-hyvapuhe On olemassa ihmisiä, jotka ovat aina oikeassa. Kun keskutelussa jäädään pulaan, syy on tietenkin toisessa, vastapuolen keskustelijassa. Sillä on niin huonot mielipiteet, että on parempi haukkua, nimitellä ja solvata se jo heti alkuunsa. Asiasta viis. Olethan oikeassa. Sitten keskustelua ryyditetään sanoilla uhriutuminen, ääri- (voit lisätä mieleisesi sanan) ja vihapuhe. Kun olet oikeassa, käytät kaikki temput, että vastapuoli tietää ja tuntee sen nahoissaan. Samat, hyvesignaloivat ihmiset, vihaavat yli kaiken häviämistä. Ei pärjätä kavereilta lanseraamilla termeillä. Ei pystytä perustelemaan asiaansa. Ja nytten sitten, on keksitty vihapuhe. Vihapuhe, joka halutaan aisoihin. Ikäänkuin ihmisten asiaton solvaaminen ja uhkailu eivät jo nyt ole rikos ja rangaistava teko, poliisille ilmoitettava rikosasia. Ja ennen kuin joku pahoittaa mielensä, kyllä, pidän täysin asiattomana ihmisten uhkailemista. Törkyturpailu ei muuten ole kenenkään etuoikeus, eikä se katso aatesuuntaa, puoluetta, kansallisuutta. Se on törkeää, mistä suunnasta tahansa. Ja sitä tapahtuu, suunnasta riippumatta. Vahditaan termejä, sormien asentoa, liitetään ihmiset oman mielen mukaan kulloinkin itselle sopivaan äärijohonkin. Heillä on parempana ihmisenä oikeus määritellä jokaisen asento, mielipide ja he tietävät, mitä pääsi sisällä liikkuu. Onnea vaan paremmille ihmisille. Jatkakaa hyväpuhetta. Hiljennetään yhdessä kaikki erimieliset. Pelotellaan tarpeeksi kauan, että kaikki ovat samaa mieltä, kuin muumilaakson hattiwatit. Kyllä me tästä kunnon vanha neuvostoliitto saadaan.<div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> 33 http://outimara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276769-hyvapuhe#comments Vihapuhe Fri, 31 May 2019 04:34:27 +0000 Outi Mara http://outimara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276769-hyvapuhe Sanokaa kerran vielä "oikeistopopulismi", niin minä #&X#¤&#!!! http://tuulakomsi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276765-sanokaa-kerran-viela-oikeistopopulismi-niin-mina-x <p>Vaalien jälkitunnelmissa ja vihapuhe- sekä populismikeskusteluun tuskastuneena jäin taas miettimään sanoja, niillä leimaamista ja mainstream-median itsestäänselvyyksinä esittämiä asenteita. (Miksi käytän englanninkielistä termiä? No siksi, koska puhe &quot;valtamediasta&quot; on kuulemma <em>oikeistopopulistista</em>!)</p><p>&nbsp;</p><p>Moni on esittänyt oikeutettuja epäilyjä, että media on vahvasti puolueellinen. Toiset taas puolustelevat, että myös <em>oikeistopopulistien</em> olisi ymmärrettävä, että heitä(kin) saa kritisoida, ja että media (muka) suhtautuisi yhtä kriittisesti kaikkiin puolueryhmittymiin.</p><p>&nbsp;</p><p>Katsotaanpa niitä puolueryhmittymiä; millaisia yleisnimiä niistä käytetään mediassa normaaleina ja neutraaleina yleisnimityksinä. On oikeisto ja vasemmisto, on liberaalit ja konservatiivit ja keskiryhmät. Ja tietysti sosiaalidemokraatit. Ja erilaiset ympäristöpuolueet ja/tai vihreät. Ja sitten tietysti <em>oikeistopopulistit</em>.</p><p>&nbsp;</p><p>Mikä noista ei kuulu joukkoon?</p><p>&nbsp;</p><p>Oikein. Tuo viimeksi mainittu. Se on nimittäin ainoa ryhmä, joka ei pääsääntöisesti itse kutsu itseään sillä nimellä, millä media sitä kutsuu. Käsittääkseni esim. perussuomalaiset kutsuvat itseään kansallismielisiksi, niin myös sen erilaiset aatetoverit Suomessa ja ulkomailla. Toki jotkut nimittävät itseään myös patriooteiksi, isänmaallisiksi tai nationalisteiksi. Mutta he <em>eivät</em> nimitä itseään yleensä <em>oikeistopopulisteiksi</em>. Sen sijaan nuo muut aatesuunnat, demarit, vihreät, konservatiivit ja liberaalit, nimittävät itsekin itseään samoilla termeillä kuin mitä media heistä käyttää. Koska medialla ei ole tarvetta yrittää jatkuvasti mustamaalata heitä.</p><p>&nbsp;</p><p>Tämä jo itsessään todistaa, että media on leimannut kansallismieliset puolueet jollain tavalla epäilyttäviksi. Se on tietoista propagandaa, sitä paljon kauhisteltua informaatiovaikuttamista. Ja usein tämä leimaaminen ei edes ole mitenkään perusteltua, vaan aivan automaattista ja itsestäänselvää. Ja se on tietysti hyvin loukkaavaa niille miljoonille äänestäjille, jotka esimerkiksi haluavat vastustaa liittovaltiokehitystä, hallitsematonta maahanmuuttoa sekä kansojen ja/tai yksilöiden itsemääräämisoikeuden menetystä. Siis täysin normaaleja ja oikeutettuja mielipiteitä, vaikka kenenkään ei niitä tarvitsekaan väkisin jakaa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vaalien jälkitunnelmissa ja vihapuhe- sekä populismikeskusteluun tuskastuneena jäin taas miettimään sanoja, niillä leimaamista ja mainstream-median itsestäänselvyyksinä esittämiä asenteita. (Miksi käytän englanninkielistä termiä? No siksi, koska puhe "valtamediasta" on kuulemma oikeistopopulistista!)

 

Moni on esittänyt oikeutettuja epäilyjä, että media on vahvasti puolueellinen. Toiset taas puolustelevat, että myös oikeistopopulistien olisi ymmärrettävä, että heitä(kin) saa kritisoida, ja että media (muka) suhtautuisi yhtä kriittisesti kaikkiin puolueryhmittymiin.

 

Katsotaanpa niitä puolueryhmittymiä; millaisia yleisnimiä niistä käytetään mediassa normaaleina ja neutraaleina yleisnimityksinä. On oikeisto ja vasemmisto, on liberaalit ja konservatiivit ja keskiryhmät. Ja tietysti sosiaalidemokraatit. Ja erilaiset ympäristöpuolueet ja/tai vihreät. Ja sitten tietysti oikeistopopulistit.

 

Mikä noista ei kuulu joukkoon?

 

Oikein. Tuo viimeksi mainittu. Se on nimittäin ainoa ryhmä, joka ei pääsääntöisesti itse kutsu itseään sillä nimellä, millä media sitä kutsuu. Käsittääkseni esim. perussuomalaiset kutsuvat itseään kansallismielisiksi, niin myös sen erilaiset aatetoverit Suomessa ja ulkomailla. Toki jotkut nimittävät itseään myös patriooteiksi, isänmaallisiksi tai nationalisteiksi. Mutta he eivät nimitä itseään yleensä oikeistopopulisteiksi. Sen sijaan nuo muut aatesuunnat, demarit, vihreät, konservatiivit ja liberaalit, nimittävät itsekin itseään samoilla termeillä kuin mitä media heistä käyttää. Koska medialla ei ole tarvetta yrittää jatkuvasti mustamaalata heitä.

 

Tämä jo itsessään todistaa, että media on leimannut kansallismieliset puolueet jollain tavalla epäilyttäviksi. Se on tietoista propagandaa, sitä paljon kauhisteltua informaatiovaikuttamista. Ja usein tämä leimaaminen ei edes ole mitenkään perusteltua, vaan aivan automaattista ja itsestäänselvää. Ja se on tietysti hyvin loukkaavaa niille miljoonille äänestäjille, jotka esimerkiksi haluavat vastustaa liittovaltiokehitystä, hallitsematonta maahanmuuttoa sekä kansojen ja/tai yksilöiden itsemääräämisoikeuden menetystä. Siis täysin normaaleja ja oikeutettuja mielipiteitä, vaikka kenenkään ei niitä tarvitsekaan väkisin jakaa.

]]>
139 http://tuulakomsi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276765-sanokaa-kerran-viela-oikeistopopulismi-niin-mina-x#comments Informaatiovaikuttaminen Oikeistopopulismi Propaganda Vihapuhe Thu, 30 May 2019 19:45:12 +0000 Tuula Komsi http://tuulakomsi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276765-sanokaa-kerran-viela-oikeistopopulismi-niin-mina-x
Some on viides valtiomahti ja sen pitääkin pelottaa muita mahteja http://markokettunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276744-some-on-viides-valtiomahti-ja-sen-pitaakin-pelottaa-muita-mahteja <p>Sosiaalinen media mahdollistaa kansalaisten osallistumisen keskusteluun paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Vapaasta kansalaiskeskustelusta on tullut viides valtiomahti, jonka valtaanastumista ymmärrettävästi pelkäävät kaikki, jotka valtaa tähän asti ovat suvereenisti pitäneet.</p><p>Länsimaissa lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on perinteisesti erotettu toisistaan. Erottelulla on pyritty takaamaan tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja vakaa yhteiskunta. Medioiden epäviralliseksi rooliksi on vakiintunut toimia neljäntenä valtiomahtina, jonka tehtäviin on kuulunut tarkkailla ja tiedottaa kansalaisia kolmivallan epäkohdista. Osallistuminen neljän valtiomahdin toimintaan on ollut kansalaisille etäistä ja mahdollista vain osalle kansasta. Kunnes vihdoin syntyi Internet ja sosiaalinen media, viides valtiomahti.</p><p>Vihapuhelainsäädännön perusteiksi on julkisuudessa esitetty mm. kansalaisten suojelua virheelliseltä informaatiolta ja onpa syyksi kehdattu esittää sananvapauden puolustamistakin. Kun vihapuhelainsäädäntöä voimakkaimmin ajavia ryhmittymiä tarkastelee vallan kolmijaon näkökulmasta, tavoiteet sananvapauden suitsemiseksi asettuvat oikeaan kontekstiin.</p><p>Somessa käytävä vapaa kansalaiskeskustelu on viides valtiomahti. Itse asiassa some palauttaa vallan sinne, minne sen olisi aina tullutkin kuulua - kansalaisille. On erittäin ymmärrettävää, että neljä muuta valtiomahtia pelkäävät oman asemansa puolesta. Kyse ei ole sananvapauden varjelusta, kansalaisten suojelusta tai virheellisestä informaatiosta vaan vallasta, vallan käytöstä ja valta-aseman säilyttämisen pyrkimyksistä.</p><p>Somessa käytäviltä keskusteluilta eivät ole suojassa kansanedustajat, tuomarit, virkamiehet, poliisit eivätkä toimittajat. Pienikin liike, joka viittaa vallan kolmijaon toimimattomuuteen ja neljännen valtiomahdin otteen herpaantumiseen saa viidennen mahdin aktivoitumaan.</p><p>Euroopassa ja Suomessa eletään aikoja, jolloin kansalaisten on syytä olla erityisen tarkkaavaisia, että valta pysyy siellä, missä sen kuuluukin olla. Pyrkimykset viidennen valtiomahdin taltuttamiseksi tulevat jatkumaan. Valta-aseman lisäksi kyseessä on saavutetut edut ja isot rahat. Näistä kolmesta ei helpolla luovuta. Uusi tasapaino vaati totuttautumista ja sopeutumista, mutta some täydellistää demokratian. Pidetään siis Internet ja sana vapaana, se on lopulta kaikkien etu.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Sosiaalinen media mahdollistaa kansalaisten osallistumisen keskusteluun paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Vapaasta kansalaiskeskustelusta on tullut viides valtiomahti, jonka valtaanastumista ymmärrettävästi pelkäävät kaikki, jotka valtaa tähän asti ovat suvereenisti pitäneet.

Länsimaissa lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on perinteisesti erotettu toisistaan. Erottelulla on pyritty takaamaan tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja vakaa yhteiskunta. Medioiden epäviralliseksi rooliksi on vakiintunut toimia neljäntenä valtiomahtina, jonka tehtäviin on kuulunut tarkkailla ja tiedottaa kansalaisia kolmivallan epäkohdista. Osallistuminen neljän valtiomahdin toimintaan on ollut kansalaisille etäistä ja mahdollista vain osalle kansasta. Kunnes vihdoin syntyi Internet ja sosiaalinen media, viides valtiomahti.

Vihapuhelainsäädännön perusteiksi on julkisuudessa esitetty mm. kansalaisten suojelua virheelliseltä informaatiolta ja onpa syyksi kehdattu esittää sananvapauden puolustamistakin. Kun vihapuhelainsäädäntöä voimakkaimmin ajavia ryhmittymiä tarkastelee vallan kolmijaon näkökulmasta, tavoiteet sananvapauden suitsemiseksi asettuvat oikeaan kontekstiin.

Somessa käytävä vapaa kansalaiskeskustelu on viides valtiomahti. Itse asiassa some palauttaa vallan sinne, minne sen olisi aina tullutkin kuulua - kansalaisille. On erittäin ymmärrettävää, että neljä muuta valtiomahtia pelkäävät oman asemansa puolesta. Kyse ei ole sananvapauden varjelusta, kansalaisten suojelusta tai virheellisestä informaatiosta vaan vallasta, vallan käytöstä ja valta-aseman säilyttämisen pyrkimyksistä.

Somessa käytäviltä keskusteluilta eivät ole suojassa kansanedustajat, tuomarit, virkamiehet, poliisit eivätkä toimittajat. Pienikin liike, joka viittaa vallan kolmijaon toimimattomuuteen ja neljännen valtiomahdin otteen herpaantumiseen saa viidennen mahdin aktivoitumaan.

Euroopassa ja Suomessa eletään aikoja, jolloin kansalaisten on syytä olla erityisen tarkkaavaisia, että valta pysyy siellä, missä sen kuuluukin olla. Pyrkimykset viidennen valtiomahdin taltuttamiseksi tulevat jatkumaan. Valta-aseman lisäksi kyseessä on saavutetut edut ja isot rahat. Näistä kolmesta ei helpolla luovuta. Uusi tasapaino vaati totuttautumista ja sopeutumista, mutta some täydellistää demokratian. Pidetään siis Internet ja sana vapaana, se on lopulta kaikkien etu.

]]>
0 http://markokettunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276744-some-on-viides-valtiomahti-ja-sen-pitaakin-pelottaa-muita-mahteja#comments Demokratia Sananvapaus Vallan kolmijako Vihapuhe Thu, 30 May 2019 09:01:36 +0000 Marko Kettunen http://markokettunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276744-some-on-viides-valtiomahti-ja-sen-pitaakin-pelottaa-muita-mahteja
IS:n pääkirjoitus esittää dystopian rakentamista vihapuheen kitkemiseksi http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276690-isn-paakirjoitus-esittaa-dystopian-rakentamista-vihapuheen-kitkemiseksi <p>Ei olla vielä edes juhannusta juhlittu, mutta eiköhän &quot;Vuoden surkein idea 2019&quot;-palkinnon voi jakaa jo tässä vaiheessa. Ilta-Sanomien toimittaja Arja Paananen esittää &quot;massiivisen vihapuheongelman&quot; ratkaisuksi laajennettuja viranomaisoikeuksia nettianonymiteetin murtamiseksi sekä tiukkaa valtiokontrollia &quot;vihapuheen&quot; kitkemiseksi.</p><p>Ilman itseironian häivääkään kirjoittaja vetoaa jatkuvasti laajentuvaan liikenteen kameravalvontaan perusteena valtiokontrollin tiukentamiseen. Tämäkin tuntunee intuitiivisesti hyvältä ajatukselta vain mielestä, jotka eivät ole lukeneet uutisia esimerkiksi Kiinan kameravalvonnan mahdollistamasta kansalaisten pisteytysjärjestelmästä.</p><p>Paananen kirjoittaa: <em>&quot;Anonymiteetin purkaminen säänneltäisiin kansainvälisesti ja tarkasti niin, että siitä ei tulisi autoritäärisille johtajille automaattista kansalaisten valvontatyökalua, mutta vakavissa rikosepäilyissä se olisi silti mahdollista oikeusteitse.&quot;</em></p><p>Että nettineutraliteettia rajoitettaisiin valtiojohtoisesti ja jopa ylikansallisesti, mutta ei silleen diktatuureista tutulla tavalla, vaan silleen oikeamielisellä tavalla, joka tuottaa juuri Paanaselle sopivan ihanneyhteiskunnan? Kuulostaa yhtä hyvältä idealta kuin ripulin parantaminen pieremällä. Mikä voisi mennä pieleen?</p><p>On mahdotonta ymmärtää, miksi juuri sananvapaudesta leipänsä saava journalisti esittäisi merkittäviä rajoituksia sananvapauteen. Jokaisen tällaista kyttäysjärjestelmää fiilistelevän aktivistin pitää tajuta, että järjestelmä siirtyy aina seuraavan vallanpitäjän käsiin. Nykyinen vallanpitäjä saattaa olla sinulle suopea ja käyttää järjestelmää etujesi ajamiseen. Jos vallankahvaan seuraavaksi tarttuvat tahot haluavat lopettaa sinun sananvapautesi, niin huomaat pian antaneesi heille työkalut hopealautasella.</p><p>Jos jo median edustajatkin vaativat dystopian rakentamista kuvitellen siitä jotain voittavansa, niin me on hävitty tää peli. Sananvapaus on itseisarvo. Sananvapaus joko on tai sitten sitä ei ole. Minä elän mieluummin maailmassa, jossa sananvapaus on kaikilla, myös kanssani eri mieltä olevilla. #terestroika</p><p>Jos tykkäät puhua politiikkaa, tsekkaa myös nämä kanavat:<br /><a href="https://www.facebook.com/SammallahtiTere/" target="_blank">FACEBOOK</a><br /><a href="http://www.youtube.com/TereSammallahti" target="_blank">YOUTUBE</a><br /><a href="https://twitter.com/TereSammallahti" target="_blank">TWITTER</a><br /><a href="https://www.instagram.com/terestroika/" target="_blank">INSTA (politiikka)</a><br /><a href="https://www.instagram.com/teresammallahti/" target="_blank">INSTA (vapaa-aika)</a></p><p><a href="https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000006123797.html" title="https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000006123797.html">https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000006123797.html</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ei olla vielä edes juhannusta juhlittu, mutta eiköhän "Vuoden surkein idea 2019"-palkinnon voi jakaa jo tässä vaiheessa. Ilta-Sanomien toimittaja Arja Paananen esittää "massiivisen vihapuheongelman" ratkaisuksi laajennettuja viranomaisoikeuksia nettianonymiteetin murtamiseksi sekä tiukkaa valtiokontrollia "vihapuheen" kitkemiseksi.

Ilman itseironian häivääkään kirjoittaja vetoaa jatkuvasti laajentuvaan liikenteen kameravalvontaan perusteena valtiokontrollin tiukentamiseen. Tämäkin tuntunee intuitiivisesti hyvältä ajatukselta vain mielestä, jotka eivät ole lukeneet uutisia esimerkiksi Kiinan kameravalvonnan mahdollistamasta kansalaisten pisteytysjärjestelmästä.

Paananen kirjoittaa: "Anonymiteetin purkaminen säänneltäisiin kansainvälisesti ja tarkasti niin, että siitä ei tulisi autoritäärisille johtajille automaattista kansalaisten valvontatyökalua, mutta vakavissa rikosepäilyissä se olisi silti mahdollista oikeusteitse."

Että nettineutraliteettia rajoitettaisiin valtiojohtoisesti ja jopa ylikansallisesti, mutta ei silleen diktatuureista tutulla tavalla, vaan silleen oikeamielisellä tavalla, joka tuottaa juuri Paanaselle sopivan ihanneyhteiskunnan? Kuulostaa yhtä hyvältä idealta kuin ripulin parantaminen pieremällä. Mikä voisi mennä pieleen?

On mahdotonta ymmärtää, miksi juuri sananvapaudesta leipänsä saava journalisti esittäisi merkittäviä rajoituksia sananvapauteen. Jokaisen tällaista kyttäysjärjestelmää fiilistelevän aktivistin pitää tajuta, että järjestelmä siirtyy aina seuraavan vallanpitäjän käsiin. Nykyinen vallanpitäjä saattaa olla sinulle suopea ja käyttää järjestelmää etujesi ajamiseen. Jos vallankahvaan seuraavaksi tarttuvat tahot haluavat lopettaa sinun sananvapautesi, niin huomaat pian antaneesi heille työkalut hopealautasella.

Jos jo median edustajatkin vaativat dystopian rakentamista kuvitellen siitä jotain voittavansa, niin me on hävitty tää peli. Sananvapaus on itseisarvo. Sananvapaus joko on tai sitten sitä ei ole. Minä elän mieluummin maailmassa, jossa sananvapaus on kaikilla, myös kanssani eri mieltä olevilla. #terestroika

Jos tykkäät puhua politiikkaa, tsekkaa myös nämä kanavat:
FACEBOOK
YOUTUBE
TWITTER
INSTA (politiikka)
INSTA (vapaa-aika)

https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000006123797.html

]]>
60 http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276690-isn-paakirjoitus-esittaa-dystopian-rakentamista-vihapuheen-kitkemiseksi#comments Arja paananen Dystopia Journalismi Sananvapaus Vihapuhe Wed, 29 May 2019 06:41:05 +0000 Tere Sammallahti http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276690-isn-paakirjoitus-esittaa-dystopian-rakentamista-vihapuheen-kitkemiseksi
Oulun tauti – asenne vihapuheeseen? http://katriinakajannes.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276669-oulun-tauti-asenne-vihapuheeseen <p>Myönnytys nettiraivolle ja ansiokkaan <a href="https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/3a0a72a0-956c-499e-9a60-af9ae8a8dbc0">virkamiehen rankaisu</a> oli Oulun ratkaisu. Muualla ei myönnytä nettiraivoojien ehdotuksiin vaan asetutaan tukemaan ansioitunutta työntekijää. Lesta-sanan käyttö oli <strong>Mikko Salmen</strong> nokkela ja viaton sanaleikki, jonka saama reaktio nosti iholle monia oireita. Tauti on syvemmällä.</p><p>&nbsp;</p><p>Tuore viestintäjohtaja Mikko Salmi on teologian maisteri, filosofian maisteri ja päätoimittaja. Monipuolinen tuloksen tekijä, joka uudistaa rakenteita, saa aikaan vipinää ja tuo myönteisiä näkymiä sinne missä liikkuu, valittiin virkaan <a href="https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/demokraatti-lehden-paatoimittaja-mikko-salmi-valittiin-oulun-kaupungin-uudeksi-viestintajohtajaksi-aloittaa-huhtikuun-alussa/815147/">26 hakijan joukosta</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Uskonto, naisen ja lapsen asema, politiikka, yhteiskunnallinen päätöksenteko ja liike-elämä ovat yhtälö, jota on viime vuodet selvitelty tieteessä, dokumenteissa, artikkeleissa ja romaaneissa. Selvittely on kuitenkin vasta alussa.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kysymyksiä Oulun kaupungille</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Miten päätös kirjallisesta rangaistuksesta Salmelle syntyi? Kuka pani asian alulle, kannattiko hallitus kokonaisuudessaan sitä?</p><p>&nbsp;</p><p>Selvitettiinkö juurta jaksain asian eri puolet? Tutkiko kaupunki Salmelle tullutta julkista palautetta, sen syitä, luonnetta ja antajia &ndash; mikä siinä oli takana?</p><p>&nbsp;</p><p>Miten usein Oulu antaa työntekijöilleen kirjallisia ja suuren julkisuuden saavia varoituksia? Miten ne vaikuttavat ilmapiiriin ja kaupungin julkikuvaan?</p><p>&nbsp;</p><p>Millainen Oulu on työnantajana &ndash; millaisia ovat johtaminen, päätöksenteko, toimintatavat? Onko se avoin ja myönteinen, mitä osoittaisivat monet asiat, esim. se että työpaikalla nauretaan usein yhdessä ja vallitsee luottamus? Ovatko viestintäjohtajat viihtyneet pitkään työpaikassaan?</p><p>&nbsp;</p><p>Onko Oulun päämääränä tulla esimerkilliseksi työyhteisöksi, avoimeksi ja keskustelevaksi kulttuurikaupungiksi ja suvaitsevaksi eri taustoista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ja eriväristen kodiksi?</p><p>&nbsp;</p><p>Jos myönnytykset vihapuheelle eivät ole hyvä asia, miten Oulu pyrkii niistä eroon?</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Huumorintaju ja muut hyveet</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Huumori on ymmärryksen, yhteisymmärryksen ja henkevyyden mittari. Huumorintaju on suhteellisuudentajua. Sitä kannattaa vaalia. Samoin hyvää työelämää, oikeudenmukaisuutta ja tervettä järkeä.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Myönnytys nettiraivolle ja ansiokkaan virkamiehen rankaisu oli Oulun ratkaisu. Muualla ei myönnytä nettiraivoojien ehdotuksiin vaan asetutaan tukemaan ansioitunutta työntekijää. Lesta-sanan käyttö oli Mikko Salmen nokkela ja viaton sanaleikki, jonka saama reaktio nosti iholle monia oireita. Tauti on syvemmällä.

 

Tuore viestintäjohtaja Mikko Salmi on teologian maisteri, filosofian maisteri ja päätoimittaja. Monipuolinen tuloksen tekijä, joka uudistaa rakenteita, saa aikaan vipinää ja tuo myönteisiä näkymiä sinne missä liikkuu, valittiin virkaan 26 hakijan joukosta.

 

Uskonto, naisen ja lapsen asema, politiikka, yhteiskunnallinen päätöksenteko ja liike-elämä ovat yhtälö, jota on viime vuodet selvitelty tieteessä, dokumenteissa, artikkeleissa ja romaaneissa. Selvittely on kuitenkin vasta alussa.

 

 

 

Kysymyksiä Oulun kaupungille

 

Miten päätös kirjallisesta rangaistuksesta Salmelle syntyi? Kuka pani asian alulle, kannattiko hallitus kokonaisuudessaan sitä?

 

Selvitettiinkö juurta jaksain asian eri puolet? Tutkiko kaupunki Salmelle tullutta julkista palautetta, sen syitä, luonnetta ja antajia – mikä siinä oli takana?

 

Miten usein Oulu antaa työntekijöilleen kirjallisia ja suuren julkisuuden saavia varoituksia? Miten ne vaikuttavat ilmapiiriin ja kaupungin julkikuvaan?

 

Millainen Oulu on työnantajana – millaisia ovat johtaminen, päätöksenteko, toimintatavat? Onko se avoin ja myönteinen, mitä osoittaisivat monet asiat, esim. se että työpaikalla nauretaan usein yhdessä ja vallitsee luottamus? Ovatko viestintäjohtajat viihtyneet pitkään työpaikassaan?

 

Onko Oulun päämääränä tulla esimerkilliseksi työyhteisöksi, avoimeksi ja keskustelevaksi kulttuurikaupungiksi ja suvaitsevaksi eri taustoista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ja eriväristen kodiksi?

 

Jos myönnytykset vihapuheelle eivät ole hyvä asia, miten Oulu pyrkii niistä eroon?

 

 

 

Huumorintaju ja muut hyveet

 

Huumori on ymmärryksen, yhteisymmärryksen ja henkevyyden mittari. Huumorintaju on suhteellisuudentajua. Sitä kannattaa vaalia. Samoin hyvää työelämää, oikeudenmukaisuutta ja tervettä järkeä.

 

]]>
15 http://katriinakajannes.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276669-oulun-tauti-asenne-vihapuheeseen#comments Demokratia ja tasa-arvo Hyvä johtaminen Työelämä Vihapuhe Yhteistoiminta Tue, 28 May 2019 17:49:14 +0000 Katriina Kajannes http://katriinakajannes.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276669-oulun-tauti-asenne-vihapuheeseen
Vihapuheet tuhoavat sananvapauden http://artoartovihavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276519-vihapuheet-tuhoavat-sananvapauden <p>Vihapuheen kannattajat puolustelevat omia vihapuheitaan ja muiden vihapuheita sananvapaudella, mutta oikeasti vihapuheet ovat sananvapauden suurin uhka.</p> <p>Otetaanpa esimerkiksi vaikkapa&nbsp; sananvapauden ammattilaiset, toimittajat, joita uhkaillaan ja joiden perheitä uhkaillaan jos he kirjoittavat mitä itse haluavat.&nbsp; Vihapuhujat ja niiden kannattajat vaativat toimittajia kirjoittamaan sillä tavalla ja tyylillä kuin mikä on heidän mieleensä, muuten tulee turpaan kadulla, raiskataan, tai lasta uhataan.</p> <p>Lievemmissä tapauksissa vihapuheen puolustelijat järjestävät trolliarmeijan kyseisen vääriä mielipiteitä esittävän toimittajan kimppuun.</p> <hr /><p>Jos tällainen vihapuhe sallitaan, niin siinä on kyllä sananvapaus todella uhattuna. Pienet piirit voivat uhkailullaan muuttaa median tiedotustoimintaa millaiseksi haluavat, jos heillä on trolliarmeija käytettävissään.</p> <hr /><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vihapuheen kannattajat puolustelevat omia vihapuheitaan ja muiden vihapuheita sananvapaudella, mutta oikeasti vihapuheet ovat sananvapauden suurin uhka.

Otetaanpa esimerkiksi vaikkapa  sananvapauden ammattilaiset, toimittajat, joita uhkaillaan ja joiden perheitä uhkaillaan jos he kirjoittavat mitä itse haluavat.  Vihapuhujat ja niiden kannattajat vaativat toimittajia kirjoittamaan sillä tavalla ja tyylillä kuin mikä on heidän mieleensä, muuten tulee turpaan kadulla, raiskataan, tai lasta uhataan.

Lievemmissä tapauksissa vihapuheen puolustelijat järjestävät trolliarmeijan kyseisen vääriä mielipiteitä esittävän toimittajan kimppuun.


Jos tällainen vihapuhe sallitaan, niin siinä on kyllä sananvapaus todella uhattuna. Pienet piirit voivat uhkailullaan muuttaa median tiedotustoimintaa millaiseksi haluavat, jos heillä on trolliarmeija käytettävissään.


 

]]>
41 http://artoartovihavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276519-vihapuheet-tuhoavat-sananvapauden#comments Sananvapaus Vihapuhe Sat, 25 May 2019 12:26:32 +0000 Arto Vihavainen http://artoartovihavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276519-vihapuheet-tuhoavat-sananvapauden
Antti Rinteellä anteeksipyynnön paikka meiltä Ristoilta http://rjaaskel.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276419-antti-rinteella-anteeksipyynnon-paikka-meilta-ristoilta <p>Demarinaiset ovat <a href="https://www.epressi.com/tiedotteet/politiikka/demarinaisten-risto-rohkea-palkinnon-myontaminen.html">jakaneet</a> minulta lupaa kysymättä Risto Rohkea -palkintoa. Se on <a href="https://www.pirkanblogit.fi/2019/marko_suutari/kuka-on-suomen-2020-risto-rohkea/">mennyt</a> rohkeasti vihatekoja ja vihapuheita harjoittaneille miehille, jotka eivät ole olleet Ristoja. Tämä loukkaa ainakin minua Ristona.</p><p>Jos Antti Rinne nyt miehistyisi ja ensiksikin opettaisi demarinaisille oikeinkirjoitusta ja sitten pyytäisi meiltä kaikilta Ristoilta anteeksi, niin asian voisi jättää tähän. Toki palkinnon nimen vaihto vaikkapa Väinö Tanner -palkinnoksi antaisi sille lisää arvokkuutta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Demarinaiset ovat jakaneet minulta lupaa kysymättä Risto Rohkea -palkintoa. Se on mennyt rohkeasti vihatekoja ja vihapuheita harjoittaneille miehille, jotka eivät ole olleet Ristoja. Tämä loukkaa ainakin minua Ristona.

Jos Antti Rinne nyt miehistyisi ja ensiksikin opettaisi demarinaisille oikeinkirjoitusta ja sitten pyytäisi meiltä kaikilta Ristoilta anteeksi, niin asian voisi jättää tähän. Toki palkinnon nimen vaihto vaikkapa Väinö Tanner -palkinnoksi antaisi sille lisää arvokkuutta.

]]>
27 http://rjaaskel.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276419-antti-rinteella-anteeksipyynnon-paikka-meilta-ristoilta#comments Antti Rinne Moniperustainen syrjintä SDP Vihapuhe Fri, 24 May 2019 05:26:33 +0000 Risto Jääskeläinen http://rjaaskel.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276419-antti-rinteella-anteeksipyynnon-paikka-meilta-ristoilta
“Demarit on yks %#tun lämmin sontakasa.. Tekopyhiä sianvit¤¤¤¤” http://nikoeskelinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276384-demarit-on-yks-tun-lammin-sontakasa-tekopyhia-sianvit <p><em>Blogin otsikkona tämä on törkeä mutta sosiaalisessa mediassa arkipäivää.&nbsp;</em><em>Olen SDP:n eurovaaliehdokas ja aktiivinen keskustelija sosiaalisessa mediassa Nyt eurovaalien aikaan palaute on luonnollisesti kovempaa kuin normaalisti. Palautteissa ja keskusteluissa on toki paljon hyviä ja oivaltavia kommentteja mutta myös hyvin paljon todella loukkaavaa tekstiä ja uhkaavia viestejä. Miksi näitä tulee ja miten suhtautua niihin?&nbsp;</em></p><p><strong>Öyhöttämisen kasvualusta</strong></p><p>Kirjoitukseni perustuu usein johonkin oivallukseen ja kirjoitustyylini on hyvin suora. Sillä pyrin korostamaan oivallusta tai asiaa, sekä herättämään keskustelua. Olen silti aina kunnioittava ja pysyn asiassa. Aiheeni löytyy usein politiikasta tai sen liepeiltä joten on ymmärrettävää, että varsinkin perussuomalaiset on aktiivisia kommentoijia. Ei perussuomalaiset toki ainoita ole vaan törkeyksien heittäjiä löytyy kaikista puolueista ja ihmisryhmistä, mutta kyllä perussuomalaiset korostuu.Sosiaalinen media ja eri keskustelupalstat on kaikille ääriajatuksille ja vihalle kaikista ravintopitoisin kasvualusta. Hyvin usein keskustelijat sanoo, että &ldquo;ei ne pellet kestä suoraa puhetta ja totuutta&rdquo;. Harvoissa totuuksissa kuitenkaan on enemmän kirosanoja kuin muuta sisältöä yhteensä.&nbsp;</p><p><strong>Miksi me kommentoidaan törkeästi?</strong></p><p>Minua ei loukkaa nuo tekstit, eikä edes suoraan persoonaan menevä loukkaus. Nämä henkilöt ei tunne minua joten minulle ihan sama. Minulle ihmeellisempää on, että henkilöt käyttävät aikaansa täysin tyhjään sisältöön kun voisi kommentoida oikeasti asiaan ja käydä keskustelua. Suorat uhkaukset on joskus hivenen häiritseviä mutta ne on niin kömpelöitä ettei niitä voi ottaa tosissaan. Minä ajattelen asiaa niin, että jos haluaa herättää keskustelua niin pitää kestää olla myös kohteena. Varsinkin jos haluaa nostaa esiin epäkohtia ja herättää keskustelua.</p><p>Minä uskon, että törkeinkin kommentti on halu osallistua keskusteluun mutta kykyä puuttuu. Erikseen toki ne tilanteet joissa suuri määrä ihmisiä on sopinut, että heitetään tuolle kukkahatulle ja vihervassarikommarille jauhot kurkkuun. Niin tai näin nämä kommentoijat ei tiedosta sitä faktaa, että heitä ei voi ottaa tosissaan. Jokainen otsikon kaltainen kommentti vähentää henkilön edustaman ryhmän uskottavuutta ja henkilön huomioon ottamista keskustelussa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Sosiaalinen media pitäisi nimensä mukaan olla sosiaalinen</strong></p><p>Sitten on se toinen äärilaita joka nostaa heti käden pystyy ja huutaa maailman vääryyttä kun saa negatiivisia viestejä tai loukkaavaa palautetta. Sekin on tavallaan tapa saada huomiota ja on vaarassa ruokkia yhä enemmän negatiivista keskustelua. &nbsp;Suorat selkeät uhkaukset kannattaa toki punnita erikseen ja ovat eri asia.</p><p>Sosiaalinen media on aikanaan ajateltu alustaksi jossa saat palautteen päivityksen kirjoittajalta. Nopeaksi ja avoimeksi tavaksi käydä suurella joukolla keskustelua. Tavalla jota voi myös seurata itse osallistumatta. Koska näin on, kommentoijia on vähän mutta keskustelun seuraajia saattaa olla paljonkin. Se on yhtä lailla seuraajille joko rakentavaa tai taantumuksellista. Moni hakee vahvistusta omille ajatuksille ja oppii samalla tapoja käydä keskusteluita. Ongelmaksi koen sen, että usein keskustelun aloittaja ei ole enää läsnä. Hän heittää asian keskusteltavaksi mutta se on tarkoitettu vain huomion herättäjäksi ja usein vain rakentamaan &ldquo;henkilön somepersoonaa&rdquo;. &nbsp;Se tapa ruokkii näitä törkeyksiä koska keskustelun aloittaja jättää asian sikseen, eikä vaadi hyvää keskustelua. Ne jotka huutavat sosiaalisen median törkeästä keskustelusta voisi mennä tämän asian suhteen peilin eteen. Jos haluaa vain antaa jonkin asian tiedoksi tai välittää tietoa niin sitten keskustelu pitäisi sulkea ja näin ilmaista ettei halua keskustelua tästä aiheesta.</p><p>Minä vastaan jokaiseen kommenttiin. Se on kova työ mutta se kannattaa. Otsikon mukaiseen aloitukseen vastasin jotenkin näin &ldquo;Tuohan oli kovin rumasti sanottu, miten luonnehtisit itseäsi?&rdquo; En saanut siihen vastausta, joka ei toki yllättänyt. Olen tehnyt samoin satoihin vastaavalla tavalla aloitettuihin keskusteluihin. Minut on yllättänyt se, että kun kestän alun ja vastaan asiallisesti ja usein moittien avauksen sisältöä, olenkin saanut asiallisen keskustelun aikaiseksi. Törkeydellä avaava keskustelija on yllättynyt kun häneen suhtaudutaan silti asiallisesti ja pyydetään esimerkiksi perustetta väitteelle. Olen saanut todella paljon palautetta tästä ja kaikki on todella positiivista. Nämä on kaikki minulle suuria ilonaiheita, olen saanut ihmisen ajattelemaan ja muuttamaan käytöstään. Törkeää palautetta tulee paljon, mutta jos itse keskustelee ja ottaa huomioon niin muutos tapahtuu nopeasti. Kaikki meistä haluaa itsensä otettavan asiallisesti huomioon. Kun huomaat oppivasi ja hahmottavasi asian laajuuden ja eri näkökantoja niin haluat jatkaa sillä tiellä. Ajattele, kuuntele ja keskustele. Jos yksi tiputetaan pois niin kokonaisuus ei toimi. Uskon edelleen siihen, että kukaan meistä ei ole kaukana toisesta. Meidän tulee vain keskustella ja ottaa toinen huomioon vaikka hammasta purren. &nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Blogin otsikkona tämä on törkeä mutta sosiaalisessa mediassa arkipäivää. Olen SDP:n eurovaaliehdokas ja aktiivinen keskustelija sosiaalisessa mediassa Nyt eurovaalien aikaan palaute on luonnollisesti kovempaa kuin normaalisti. Palautteissa ja keskusteluissa on toki paljon hyviä ja oivaltavia kommentteja mutta myös hyvin paljon todella loukkaavaa tekstiä ja uhkaavia viestejä. Miksi näitä tulee ja miten suhtautua niihin? 

Öyhöttämisen kasvualusta

Kirjoitukseni perustuu usein johonkin oivallukseen ja kirjoitustyylini on hyvin suora. Sillä pyrin korostamaan oivallusta tai asiaa, sekä herättämään keskustelua. Olen silti aina kunnioittava ja pysyn asiassa. Aiheeni löytyy usein politiikasta tai sen liepeiltä joten on ymmärrettävää, että varsinkin perussuomalaiset on aktiivisia kommentoijia. Ei perussuomalaiset toki ainoita ole vaan törkeyksien heittäjiä löytyy kaikista puolueista ja ihmisryhmistä, mutta kyllä perussuomalaiset korostuu.Sosiaalinen media ja eri keskustelupalstat on kaikille ääriajatuksille ja vihalle kaikista ravintopitoisin kasvualusta. Hyvin usein keskustelijat sanoo, että “ei ne pellet kestä suoraa puhetta ja totuutta”. Harvoissa totuuksissa kuitenkaan on enemmän kirosanoja kuin muuta sisältöä yhteensä. 

Miksi me kommentoidaan törkeästi?

Minua ei loukkaa nuo tekstit, eikä edes suoraan persoonaan menevä loukkaus. Nämä henkilöt ei tunne minua joten minulle ihan sama. Minulle ihmeellisempää on, että henkilöt käyttävät aikaansa täysin tyhjään sisältöön kun voisi kommentoida oikeasti asiaan ja käydä keskustelua. Suorat uhkaukset on joskus hivenen häiritseviä mutta ne on niin kömpelöitä ettei niitä voi ottaa tosissaan. Minä ajattelen asiaa niin, että jos haluaa herättää keskustelua niin pitää kestää olla myös kohteena. Varsinkin jos haluaa nostaa esiin epäkohtia ja herättää keskustelua.

Minä uskon, että törkeinkin kommentti on halu osallistua keskusteluun mutta kykyä puuttuu. Erikseen toki ne tilanteet joissa suuri määrä ihmisiä on sopinut, että heitetään tuolle kukkahatulle ja vihervassarikommarille jauhot kurkkuun. Niin tai näin nämä kommentoijat ei tiedosta sitä faktaa, että heitä ei voi ottaa tosissaan. Jokainen otsikon kaltainen kommentti vähentää henkilön edustaman ryhmän uskottavuutta ja henkilön huomioon ottamista keskustelussa.

 

Sosiaalinen media pitäisi nimensä mukaan olla sosiaalinen

Sitten on se toinen äärilaita joka nostaa heti käden pystyy ja huutaa maailman vääryyttä kun saa negatiivisia viestejä tai loukkaavaa palautetta. Sekin on tavallaan tapa saada huomiota ja on vaarassa ruokkia yhä enemmän negatiivista keskustelua.  Suorat selkeät uhkaukset kannattaa toki punnita erikseen ja ovat eri asia.

Sosiaalinen media on aikanaan ajateltu alustaksi jossa saat palautteen päivityksen kirjoittajalta. Nopeaksi ja avoimeksi tavaksi käydä suurella joukolla keskustelua. Tavalla jota voi myös seurata itse osallistumatta. Koska näin on, kommentoijia on vähän mutta keskustelun seuraajia saattaa olla paljonkin. Se on yhtä lailla seuraajille joko rakentavaa tai taantumuksellista. Moni hakee vahvistusta omille ajatuksille ja oppii samalla tapoja käydä keskusteluita. Ongelmaksi koen sen, että usein keskustelun aloittaja ei ole enää läsnä. Hän heittää asian keskusteltavaksi mutta se on tarkoitettu vain huomion herättäjäksi ja usein vain rakentamaan “henkilön somepersoonaa”.  Se tapa ruokkii näitä törkeyksiä koska keskustelun aloittaja jättää asian sikseen, eikä vaadi hyvää keskustelua. Ne jotka huutavat sosiaalisen median törkeästä keskustelusta voisi mennä tämän asian suhteen peilin eteen. Jos haluaa vain antaa jonkin asian tiedoksi tai välittää tietoa niin sitten keskustelu pitäisi sulkea ja näin ilmaista ettei halua keskustelua tästä aiheesta.

Minä vastaan jokaiseen kommenttiin. Se on kova työ mutta se kannattaa. Otsikon mukaiseen aloitukseen vastasin jotenkin näin “Tuohan oli kovin rumasti sanottu, miten luonnehtisit itseäsi?” En saanut siihen vastausta, joka ei toki yllättänyt. Olen tehnyt samoin satoihin vastaavalla tavalla aloitettuihin keskusteluihin. Minut on yllättänyt se, että kun kestän alun ja vastaan asiallisesti ja usein moittien avauksen sisältöä, olenkin saanut asiallisen keskustelun aikaiseksi. Törkeydellä avaava keskustelija on yllättynyt kun häneen suhtaudutaan silti asiallisesti ja pyydetään esimerkiksi perustetta väitteelle. Olen saanut todella paljon palautetta tästä ja kaikki on todella positiivista. Nämä on kaikki minulle suuria ilonaiheita, olen saanut ihmisen ajattelemaan ja muuttamaan käytöstään. Törkeää palautetta tulee paljon, mutta jos itse keskustelee ja ottaa huomioon niin muutos tapahtuu nopeasti. Kaikki meistä haluaa itsensä otettavan asiallisesti huomioon. Kun huomaat oppivasi ja hahmottavasi asian laajuuden ja eri näkökantoja niin haluat jatkaa sillä tiellä. Ajattele, kuuntele ja keskustele. Jos yksi tiputetaan pois niin kokonaisuus ei toimi. Uskon edelleen siihen, että kukaan meistä ei ole kaukana toisesta. Meidän tulee vain keskustella ja ottaa toinen huomioon vaikka hammasta purren.  

]]>
23 http://nikoeskelinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276384-demarit-on-yks-tun-lammin-sontakasa-tekopyhia-sianvit#comments Arvokeskustelu Vihapuhe Thu, 23 May 2019 09:17:56 +0000 Niko Eskelinen http://nikoeskelinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276384-demarit-on-yks-tun-lammin-sontakasa-tekopyhia-sianvit
Lakeja ei tarvita, sosiaalinen paine poistaa vihapuheen somesta ajan myötä http://markokettunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276183-lakeja-ei-tarvita-sosiaalinen-paine-poistaa-vihapuheen-somesta-ajan-myota <p>Sisäministeriön asettama työryhmä ehdottaa raportissaan nk. vihapuheen kitkemiseksi useita vähintäänkin kyseenalaisia toimia. Nyt tarvitaan malttia. Sananvapaus on arvoista tärkeimpiä ja sosialisaatio korjaa yksilöiden käyttäytymistä, kun muutokselle vain annetaan aikaa.</p><p>Internetin ja somen myötä on avautunut arvaamaton pandoran lipas. Aikaisemmin yksityisissä tiloissa tuttavien kesken esitetyt jupinat, angstit ja tunteet purkautuvat nykyteknologian avulla julkisuuteen kaikkien kauhisteltaviksi. Harkitsemattomat lausunnot, jotka ennen jäivät hirsiseinien sisälle ja levisivät korkeintaan juoruina oman kylän alueella saattavat somen myötä nousta valtamedioiden lööpeiksi. Historian saatossa agressiivisesti ja epäsosiaalisesti yhteisöä kohtaan käyttäytyvät persoonat palautettiin ruotuun saunan takana ja vaikeimmissa tapauksissa eristämällä yksilö yhteisöstä omaan metsätorppaansa puhisemaan. Kuinka sitten hillitä mobiilaiteella koko maailman tavoittavaa puhujaa, jonka sanomiset loukkaavat yhteisön muita jäseniä? Yllättäen, menetelmä on aivan sama: sosialisaatio.</p><p>Sosiaalisten medioiden synty ja kehitys on nuori ilmiö. Jo aikuisikään ehtineiden ihmisten ja some-aikakautena syntyneiden tapa hahmottaa uusien teknologioiden mahdollisuuksia ja uhkia eroavat toisistaan. Nyt Facebookissa ja Twitterissä mellastavilla keski-ikäisillä vihaa puhkujilla ei ole lapsuudessaan ollut mahdollisuutta oppia, kuinka uusia viestintäalustoja voi käyttää rakentavaan keskusteluun.</p><p>Ihmisten sosiaalistuminen yhteisön normeihin on vahvimmillaan lapsuudessa. Vanha koira taas ei helposti uusia temppuja opi. Nämä ovat ihmistieteiden moneen kertaan todistamia pääsääntöisiä lainalaisuuksia. Siksi nk. vihapuheen hillitseminen lainsäädännön keinoin ei ole tarpeellista. Toimenpiteet, toiveet ja valistus on syytä suunnata lapsiin ja nuoriin. Uudet sukupolvet pitävät keskenään huolen, että sosiaalisen paineen avulla verkoissa käytävät keskustelut maltillistuvat ja sivistyvät. Me vanhemmat sukupolvet voimme jatkaa vihaista puhisemistamme mullan alla.</p><p>Lait ja säädökset ovat tärkeä osa oikeusvaltion toimintaa. Niitä ei tule käyttää perustavanlaatuisten oikeuksien, kuten sananvapauden rajoittamiseen. Vain vapaus ja sosiaalinen vastuu ovat kestäviä keinoja muuttaa yhteiskuntaa paremmaksi.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Sisäministeriön asettama työryhmä ehdottaa raportissaan nk. vihapuheen kitkemiseksi useita vähintäänkin kyseenalaisia toimia. Nyt tarvitaan malttia. Sananvapaus on arvoista tärkeimpiä ja sosialisaatio korjaa yksilöiden käyttäytymistä, kun muutokselle vain annetaan aikaa.

Internetin ja somen myötä on avautunut arvaamaton pandoran lipas. Aikaisemmin yksityisissä tiloissa tuttavien kesken esitetyt jupinat, angstit ja tunteet purkautuvat nykyteknologian avulla julkisuuteen kaikkien kauhisteltaviksi. Harkitsemattomat lausunnot, jotka ennen jäivät hirsiseinien sisälle ja levisivät korkeintaan juoruina oman kylän alueella saattavat somen myötä nousta valtamedioiden lööpeiksi. Historian saatossa agressiivisesti ja epäsosiaalisesti yhteisöä kohtaan käyttäytyvät persoonat palautettiin ruotuun saunan takana ja vaikeimmissa tapauksissa eristämällä yksilö yhteisöstä omaan metsätorppaansa puhisemaan. Kuinka sitten hillitä mobiilaiteella koko maailman tavoittavaa puhujaa, jonka sanomiset loukkaavat yhteisön muita jäseniä? Yllättäen, menetelmä on aivan sama: sosialisaatio.

Sosiaalisten medioiden synty ja kehitys on nuori ilmiö. Jo aikuisikään ehtineiden ihmisten ja some-aikakautena syntyneiden tapa hahmottaa uusien teknologioiden mahdollisuuksia ja uhkia eroavat toisistaan. Nyt Facebookissa ja Twitterissä mellastavilla keski-ikäisillä vihaa puhkujilla ei ole lapsuudessaan ollut mahdollisuutta oppia, kuinka uusia viestintäalustoja voi käyttää rakentavaan keskusteluun.

Ihmisten sosiaalistuminen yhteisön normeihin on vahvimmillaan lapsuudessa. Vanha koira taas ei helposti uusia temppuja opi. Nämä ovat ihmistieteiden moneen kertaan todistamia pääsääntöisiä lainalaisuuksia. Siksi nk. vihapuheen hillitseminen lainsäädännön keinoin ei ole tarpeellista. Toimenpiteet, toiveet ja valistus on syytä suunnata lapsiin ja nuoriin. Uudet sukupolvet pitävät keskenään huolen, että sosiaalisen paineen avulla verkoissa käytävät keskustelut maltillistuvat ja sivistyvät. Me vanhemmat sukupolvet voimme jatkaa vihaista puhisemistamme mullan alla.

Lait ja säädökset ovat tärkeä osa oikeusvaltion toimintaa. Niitä ei tule käyttää perustavanlaatuisten oikeuksien, kuten sananvapauden rajoittamiseen. Vain vapaus ja sosiaalinen vastuu ovat kestäviä keinoja muuttaa yhteiskuntaa paremmaksi.

]]>
6 http://markokettunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276183-lakeja-ei-tarvita-sosiaalinen-paine-poistaa-vihapuheen-somesta-ajan-myota#comments Vihapuhe Sun, 19 May 2019 08:52:56 +0000 Marko Kettunen http://markokettunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276183-lakeja-ei-tarvita-sosiaalinen-paine-poistaa-vihapuheen-somesta-ajan-myota
Vihapuhe http://juholaatu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276182-vihapuhe <p>Juuri julkaistu vihapuhetyöryhmän raportti (<a href="https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161613">https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161613</a>) menee suurelta osin hukkaan siksi, että se on rakennettu termin &quot;vihapuhe&quot; ympärille. Tuo termi on huonosti määritelty ja siksi liian epämääräinen tuohon käyttötarkoitukseen. Lopputuloksena ei voi olla muuta kuin epämääräistä tekstiä, ymmärtämättömyyttä joka suuntaan, ja raportin pilkkaamista netissä.</p><p>Tuo koko keskustelu on kai seurausta siitä, että EU:n suunnasta on tulut kehotuksia pohti näitä asioita. Ei kannataisi kuitenkaan jäädä huonon toimeksiannon ja huonon terminologian vangiksi. Asiaa voisi lähestyä mielestäni hieman järkevämmin, vaikkapa kysymällä, tuoko nettiaika (tämä lienee keskeistä) keskusteluun jotain sellaista uutta, joka vaatii lisää huomiota.</p><p>Ihmisten mahdollisuus julkaista mitä tahansa tosiaikaisesti netissä on todellakin uusi ilmiö, ja sen vaikutusta keskusteluilmapiiriin on hyvä tutkia. Mutta järkevän keskustelun aikaansaamiseksi pitäisi käyttää järkeviä kaikkien ymmärtämiä termiejä. Raportin otsikossa mainitaankin myös sana &quot;nettikiusaaminen&quot;. Ehkä olisi ollut hyvä puhua enemmänkin tuollaisilla selkeillä termeillä, takuuvarmasti vaikeuksia aiheuttavan termin &quot;vihapuhe&quot; sijaan.</p><p>Siinäpä oikeastaan kaikki mitä halusin sanoa, mutta vilkaistaan vielä raportin käyttämää kehnoa vihapuheen määritelmää. Luvussa kolme sanotaan, että &quot;vihapuhe on sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen mukaan lukien suvaitsemattomuus, jota ilmaistaan vihamielisenä kansallismielisyytenä ja etnosentrisyytenä, syrjintänä ja vihamielisyytenä vähemmistöjä, maahanmuuttajia ja maahanmuuttajataustaisia vastaan&quot;.</p><p>Lyhennetään tuota hieman, ymmärtämisen helpottamiseksi. Levittäminen, yllyttäminen ja oikeuttaminen voidaan lukea niitä yleisemmän käsitteen edistäminen alle. Rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä ja muunlaista vihaa voi kai kutsua yleisesti &quot;vihaksi&quot;, tai &quot;toisiin kohdistuvaksi vihaksi&quot; (jos myös kaikki &quot;muunlainen viha&quot; kuuluu tähän &quot;toisiin kohdistuvaan&quot; kategoriaan). Käsitettä suvaitsemattomus tarkentavan loppuselityksen (&quot;mukaanlukien ...&quot;) voi jättää pois. Näin jäljelle jää &quot;vihapuhe on sellaista ilmaisua, jolla edistetään [toisiin kohdistuvaa]&nbsp;vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen&quot;. En näe erityistä tarvetta sulkea muuta kuin suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa määritelmästä pois, joten määritelmän voi mielestäni kirjoittaa myös yleisemmin: &quot;vihapuhe on sellaista ilmaisua, jolla edistetään [toisiin kohdistuvaa]&nbsp;vihaa&quot;.</p><p>Ongelmallista tässä termissä on esimerkiksi se, että on vaikea tietää, millon puhutaan tarkoituksellisesta vihan levittämisestä ja milloin siitä, että jostain neutraaliksikin tarkoitetusta ilmauksesta tai asiallisesta kritikistä voi syntyä vihaa. Näistä tuo ensimmäinen on kai moraalisesti tuomittavaa, mutta tuo jälkimmäinen ei, sillä periaatteessa mikä tahansa yskäisy voi johtaa vihan syntymiseen. Tämä väistämätön pallottelu tuomittavan ja ei-tuomittavan puheen välillä on kai keskeinen tuon termin käytön aiheuttama ongelma.</p><p>Kun keskustelussa vielä sekaantuvat moraalisen tuomittavuuden ja juridisen tuomittavuuden käsitteet, on soppa jo kokolailla valmis. Poliittista loanheittoa odotettavissa, ilman että päästäisiin yhteisymmärrykseen yhtään mistään. Toivottavasti seuraava raportti ohjeistetaan ja osataan jo kirjoittaa &quot;suomeksi&quot; :-).</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Juuri julkaistu vihapuhetyöryhmän raportti (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161613) menee suurelta osin hukkaan siksi, että se on rakennettu termin "vihapuhe" ympärille. Tuo termi on huonosti määritelty ja siksi liian epämääräinen tuohon käyttötarkoitukseen. Lopputuloksena ei voi olla muuta kuin epämääräistä tekstiä, ymmärtämättömyyttä joka suuntaan, ja raportin pilkkaamista netissä.

Tuo koko keskustelu on kai seurausta siitä, että EU:n suunnasta on tulut kehotuksia pohti näitä asioita. Ei kannataisi kuitenkaan jäädä huonon toimeksiannon ja huonon terminologian vangiksi. Asiaa voisi lähestyä mielestäni hieman järkevämmin, vaikkapa kysymällä, tuoko nettiaika (tämä lienee keskeistä) keskusteluun jotain sellaista uutta, joka vaatii lisää huomiota.

Ihmisten mahdollisuus julkaista mitä tahansa tosiaikaisesti netissä on todellakin uusi ilmiö, ja sen vaikutusta keskusteluilmapiiriin on hyvä tutkia. Mutta järkevän keskustelun aikaansaamiseksi pitäisi käyttää järkeviä kaikkien ymmärtämiä termiejä. Raportin otsikossa mainitaankin myös sana "nettikiusaaminen". Ehkä olisi ollut hyvä puhua enemmänkin tuollaisilla selkeillä termeillä, takuuvarmasti vaikeuksia aiheuttavan termin "vihapuhe" sijaan.

Siinäpä oikeastaan kaikki mitä halusin sanoa, mutta vilkaistaan vielä raportin käyttämää kehnoa vihapuheen määritelmää. Luvussa kolme sanotaan, että "vihapuhe on sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen mukaan lukien suvaitsemattomuus, jota ilmaistaan vihamielisenä kansallismielisyytenä ja etnosentrisyytenä, syrjintänä ja vihamielisyytenä vähemmistöjä, maahanmuuttajia ja maahanmuuttajataustaisia vastaan".

Lyhennetään tuota hieman, ymmärtämisen helpottamiseksi. Levittäminen, yllyttäminen ja oikeuttaminen voidaan lukea niitä yleisemmän käsitteen edistäminen alle. Rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä ja muunlaista vihaa voi kai kutsua yleisesti "vihaksi", tai "toisiin kohdistuvaksi vihaksi" (jos myös kaikki "muunlainen viha" kuuluu tähän "toisiin kohdistuvaan" kategoriaan). Käsitettä suvaitsemattomus tarkentavan loppuselityksen ("mukaanlukien ...") voi jättää pois. Näin jäljelle jää "vihapuhe on sellaista ilmaisua, jolla edistetään [toisiin kohdistuvaa] vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen". En näe erityistä tarvetta sulkea muuta kuin suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa määritelmästä pois, joten määritelmän voi mielestäni kirjoittaa myös yleisemmin: "vihapuhe on sellaista ilmaisua, jolla edistetään [toisiin kohdistuvaa] vihaa".

Ongelmallista tässä termissä on esimerkiksi se, että on vaikea tietää, millon puhutaan tarkoituksellisesta vihan levittämisestä ja milloin siitä, että jostain neutraaliksikin tarkoitetusta ilmauksesta tai asiallisesta kritikistä voi syntyä vihaa. Näistä tuo ensimmäinen on kai moraalisesti tuomittavaa, mutta tuo jälkimmäinen ei, sillä periaatteessa mikä tahansa yskäisy voi johtaa vihan syntymiseen. Tämä väistämätön pallottelu tuomittavan ja ei-tuomittavan puheen välillä on kai keskeinen tuon termin käytön aiheuttama ongelma.

Kun keskustelussa vielä sekaantuvat moraalisen tuomittavuuden ja juridisen tuomittavuuden käsitteet, on soppa jo kokolailla valmis. Poliittista loanheittoa odotettavissa, ilman että päästäisiin yhteisymmärrykseen yhtään mistään. Toivottavasti seuraava raportti ohjeistetaan ja osataan jo kirjoittaa "suomeksi" :-).

]]>
169 http://juholaatu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276182-vihapuhe#comments Vihapuhe Sun, 19 May 2019 08:40:40 +0000 Juho Laatu http://juholaatu.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276182-vihapuhe
Mihin vihapuhetta tarvitaan? http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276181-mihin-vihapuhetta-tarvitaan <p>Eri ministeriöiden asettaman työryhmän laatima <a href="http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161613"><u>raportti</u></a> vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostamisesta julkaistiin äskettäin. Se on saanut osakseen runsaasti huomiota, kuten tietysti odottaa sopii. Kritiikkiä on esitetty esimerkiksi sen käsitteellisestä sekavuudesta ja varsin läpinäkyvästä pyrkimyksestä vakiintuneiden intressien vallan pönkittämiseen, joka puolestaan vaikuttaisi kumpuavan toisaalta yleisemmästä huolesta yhteiskunnallisen vakauden rapautumisesta ja toisaalta spesifisemmästä huolesta siitä, että varsinkin nuoret altistuvat uusien kommunikaatioväylien kautta heitä mahdollisesti vahingoittavalle kielenkäytölle. Tällainen kritiikki on nähdäkseni aiheellista, ja erityisesti sopii kysyä, missä määrin valtiovallan tulisi puuttua ihmisten keskinäiseen kommunikaatioon ja verkottumiseen, vaikka tämä tapahtuisikin yleisen sosiaalisen kontrollin ulottumattomissa. Koska tällaisia asioita on kuitenkin käsitelty jo jokseenkin ansiokkaasti esimerkiksi <a href="http://juhamolari.blogspot.com/2019/05/sisaministerio-sanat-ovat-tekoja.html?m=1"><u>täällä</u></a>, keskityn tässä viharikoksen ja vihapuheen määritelmien ja yleisten tulkintojen sokeisiin pisteisiin.</p><p>Kumpikin käsite määritellään raportin liitteenä olevassa selvityksessä. Viharikoksesta kerrotaan seuraavaa:</p><p><em>&rdquo;Suomen lainsäädäntö ei määrittele erikseen viharikoksen käsitettä. Viharikoksella tarkoitetaan yleisesti henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehtyä rikosta, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan. Viharikoksen määritelmä täyttyy jo silloin, jos tekijä olettaa uhrin kuuluvan johonkin yllämainituista viiteryhmistä. Täten uhrin todellisella viiteryhmällä ei ole merkitystä.&rdquo;</em></p><p>Vihapuhe puolestaan tarkoittaa seuraavaa:</p><p><em>&rdquo;Vihapuhetta ovat kaikki sellaiset ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen.&rdquo; [&hellip;] Toisaalta näiden määritelmien tarkoitus ei ole oikeudellinen arviointi vaan tietoisuuden lisääminen.</em></p><p>Ensiksi on huomattava, että viharikoksen määritelmä on näistä kahdesta tarkempi ja siksi parempi. Vihapuheen määritelmässä puolestaan jää enemmän avoimeksi se, sovelletaanko sitä kaikkiin kielenkäyttäjiin vai vain niihin, jotka puhuvat pahasti ulkomaalaisista ja juutalaisista. Etnisyyden voidaan tietysti katsoa viittaavan keneen tahansa, mutta ulkomaalaisvastaisuuden ja antisemitismin erikseen mainitseminen antaa aihetta muodostaa tulkinta, jossa vain Suomessa olevat vähemmistöt voivat joutua vihan kohteeksi. Tätä tulee tietysti välttää, jotta voidaan ehkäistä vähemmistön tyranniaa. Vaikka kyseessä ei olekaan lakitekninen käsite, tulee vihapuhe määritellä vähintäänkin yhtä inklusiivisesti ja tasapuolisesti kuin viharikoksen käsite.</p><p>Epäselvistä määritelmistä saattaa nimittäin seurata sellainen epätoivottava tilanne, jossa viharikoksen tai -puheen kriteerien voidaan katsoa täyttyvän jo siksi, että tekijän ja kohteen etninen tausta tai kieli ja kulttuuri ovat toisistaan poikkeavia, ilman että täytyy näyttää toteen mitään erityistä vihamotiivia. Tästä onkin jo havaittavissa merkkejä: esimerkiksi entinen kansanedustaja Jani Toivola kävi jokin aika sitten MTV3-kanavan <em>Studio</em>-ohjelmassa <a href="https://www.mtv.fi/sarja/studio-33001050001/jakso-9-rasismi-1071607"><u>kertomassa</u></a>, miten on joutunut elämässään rasismin uhriksi. Tämä siksi, että häntä on nimitelty ja suljettu pois porukoista sanankäytöllä, joka on perustunut hänen ihonväriinsä tai etnisyyteensä liittyviin piirteisiin. Koska olen itsekin kokenut nimittelyä ja syrjintää, heräsi mielessäni kysymys, että jos Toivolan kiusaaminen oli rasistisesti motivoitua, niin millä selitetään jonkun muun kokemaa kiusaamista, jossa sekä kiusaajalla että kiusatulla on saman sävyinen iho ja samat kulttuuriset käytännöt? Samoin voi kysyä, että miksi itse tasavallan presidentti katsoi aiheelliseksi puuttua lapsen huonoon kohteluun silloin, kun kiusattu 11-vuotias Valtteri oli ihonväriltään tumma? Mistä johtuu se, että tummaihoisuus on Suomessa asia, joka ravistelee koko etablementtia huipulla saakka? Näiden anekdoottien perusteella vaikuttaa siltä, että jonkinlaista viha- tai rasismimotiivia epäillään, jos teon kohde ei ole vaaleaihoinen. Ja vaikka joskus olisi toisinkin päin, tulisi vihahommia puuhailtaessa pitää huoli siitä, että ihonväristä ei tule mitään rikosta tai muuta insidenttiä selvitettäessä asiaa automaattisesti pahentavaa tai paisuttelevaa tekijää silloin, kun mitään selvää vihamotiivia ei ole.</p><p>Yleisempi ja vakavampi ongelma on kuitenkin se, että esimerkiksi vihapuheen määrittelyn tai rangaistavuuden tarpeellisuutta ei oikein osata perustella mitenkään selkeästi. Raportin aluksi kyllä todetaan, että vihapuheella saadaan dehumanisoitua vihollinen sodan tai konfliktin aikana, ja että esimerkiksi juutalaisiin kohdistunut vihapuhe oli eräs holokaustin mahdollistanut tekijä. Vaikuttaisi kuitenkin olevan niin, että vihollista dehumanisoidaan vasta sitten, kun ollaan jo sodassa tai ainakin lähellä sitä. Vihapuhe ei siis tällöin ole syy, vaan pikemminkin seuraus, joka näkemys on myös tämän raportin perusta: vihapuheen kerrotan olevan sidoksissa yhteiskunnan ristiriitoihin, joiden luomasta maaperästä se nousee ja joita se ruokkii. Toisaalta kansanryhmiä vastaan kiihottamista käsittelevä lainsäädäntö tietääkseni jo kattaa kaikenlaiset joukkotuhoon ja väkivaltaan yllyttävät puheet, joten tältäkin osalta vihapuheen tarpeellisuus jää hieman hämäräksi.</p><p>Mitä viharikollisuuteen yleensä tulee, voidaan Wikipedia-tasoisella ymmärryksellä spekuloida, että vihan luokittelu rangaistusten koventamisperusteeksi ei ole mitenkään erityisen vakuuttavaa tai yksiselitteisen toivottavaa. On epäselvää, miksi juuri viha olisi kaikista rikollisuutta motivoivista tekijöistä kaikkein vaarallisin, tai miksi viharikokset olisivat muita rikoksia haitallisempia. Vaarana tässä on, että vihamotiivin lisääminen rikoslakiin kaventaa ajattelun vapautta ja heikentää eri ryhmien välistä luottamusta. Paradoksaalisesti voi siis käydä juuri päinvastoin kuin pitäisi, eli puhe vihapuheesta lisää epäluuloisuutta kanssakäymisessä ja näin heikentääkin yhteiskunnallista vakautta. Koska viharikoksia pidetään erityisen haitallisina monikulttuurisissa yhteiskunnissa, ei ole mikään ihme, että monikulttuurin vastustajat pitävät vihapuhekeskustelua lähinnä pyrkimyksenä tehdä Suomesta entistä monikulttuurisempaa maata. Koska monikulttuurisuuskehitystä perustellaan usein vasemmiston laajalti kritisoimalla vaihtoehdottomuusretoriikalla, ja koska myös vihapuhe vaikuttaa heikosti perustellulta käsitteeltä, vedetään tästä helposti se johtopäätös, että tällaisten raporttien ainoa tarkoitus on keksiä tapoja, joilla Suomesta saadaan tehtyä puoliväkisin entistä etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoisempi.</p><p>Raportin lopuksi esitetään erinäisiä toimenpide-ehdotuksia, joiden keinoin halutaan edistää eri ryhmien välisiä hyviä suhteita ja vähentää eriytymistä. Kuten odottaa sopii, ne perustuvat erilaisten toimenpiteiden ja instanssien &rdquo;lisäämiselle&rdquo;, &rdquo;vahvistamiselle&rdquo;, &rdquo;kehittämiselle&rdquo;, &rdquo;edistämiselle&rdquo;, &rdquo;parantamiselle&rdquo;, &rdquo;varmistamiselle&rdquo; ja niin edelleen. Ottamatta kantaa ehdotusten laatuun, haluaisin esittää itsekin muutaman toiveen asiaan liittyen. Ensinnäkin on käsitteellistä epäselvyyttä vähennettävä tuottamalla tarkat ja mahdollisimman vähän tulkinnanvaraiset määritelmät esimerkiksi vihapuheesta. Toiseksi tulee pyrkiä selvittämään mahdollisimman luotettavasti niitä seurauksia, joita erilaisten vihamotiivien lisäämisellä rikoslakiin, opetussuunnitelmiin tai julkiseen keskusteluun yleensä on. Kolmanneksi tulee toimittajien ja muiden yhteiskunnassa kuuluvien henkilöiden välttää siihen ansaan astumista, jossa konflikteja tai ristiriitoja selitetään automaattisesti vihalla tai rasismilla siksi, että niiden osapuolilla on erivärinen iho tai erilaiset kulttuuritaustat. Viimeisimpänä tulee kultivoida ihmisten omaa kykyä reagoida loukkauksiin ja kaltoinkohteluun sekä puolustaa itseään tavoilla, jotka eivät aina vaadi auktoriteettien tai yhteiskunnan väliintuloa. Tässä siis pätee jokseenkin sama kuin ilmastonmuutoksessa: ilmiön torjumisen lisäksi tulee resursseja käyttää sopeutumiseen ja reagointiin, sillä siitä on apua tässä ja nyt eikä ainoastaan joskus tulevaisuudessa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Eri ministeriöiden asettaman työryhmän laatima raportti vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten toimien tehostamisesta julkaistiin äskettäin. Se on saanut osakseen runsaasti huomiota, kuten tietysti odottaa sopii. Kritiikkiä on esitetty esimerkiksi sen käsitteellisestä sekavuudesta ja varsin läpinäkyvästä pyrkimyksestä vakiintuneiden intressien vallan pönkittämiseen, joka puolestaan vaikuttaisi kumpuavan toisaalta yleisemmästä huolesta yhteiskunnallisen vakauden rapautumisesta ja toisaalta spesifisemmästä huolesta siitä, että varsinkin nuoret altistuvat uusien kommunikaatioväylien kautta heitä mahdollisesti vahingoittavalle kielenkäytölle. Tällainen kritiikki on nähdäkseni aiheellista, ja erityisesti sopii kysyä, missä määrin valtiovallan tulisi puuttua ihmisten keskinäiseen kommunikaatioon ja verkottumiseen, vaikka tämä tapahtuisikin yleisen sosiaalisen kontrollin ulottumattomissa. Koska tällaisia asioita on kuitenkin käsitelty jo jokseenkin ansiokkaasti esimerkiksi täällä, keskityn tässä viharikoksen ja vihapuheen määritelmien ja yleisten tulkintojen sokeisiin pisteisiin.

Kumpikin käsite määritellään raportin liitteenä olevassa selvityksessä. Viharikoksesta kerrotaan seuraavaa:

”Suomen lainsäädäntö ei määrittele erikseen viharikoksen käsitettä. Viharikoksella tarkoitetaan yleisesti henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehtyä rikosta, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan. Viharikoksen määritelmä täyttyy jo silloin, jos tekijä olettaa uhrin kuuluvan johonkin yllämainituista viiteryhmistä. Täten uhrin todellisella viiteryhmällä ei ole merkitystä.”

Vihapuhe puolestaan tarkoittaa seuraavaa:

”Vihapuhetta ovat kaikki sellaiset ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen.” […] Toisaalta näiden määritelmien tarkoitus ei ole oikeudellinen arviointi vaan tietoisuuden lisääminen.

Ensiksi on huomattava, että viharikoksen määritelmä on näistä kahdesta tarkempi ja siksi parempi. Vihapuheen määritelmässä puolestaan jää enemmän avoimeksi se, sovelletaanko sitä kaikkiin kielenkäyttäjiin vai vain niihin, jotka puhuvat pahasti ulkomaalaisista ja juutalaisista. Etnisyyden voidaan tietysti katsoa viittaavan keneen tahansa, mutta ulkomaalaisvastaisuuden ja antisemitismin erikseen mainitseminen antaa aihetta muodostaa tulkinta, jossa vain Suomessa olevat vähemmistöt voivat joutua vihan kohteeksi. Tätä tulee tietysti välttää, jotta voidaan ehkäistä vähemmistön tyranniaa. Vaikka kyseessä ei olekaan lakitekninen käsite, tulee vihapuhe määritellä vähintäänkin yhtä inklusiivisesti ja tasapuolisesti kuin viharikoksen käsite.

Epäselvistä määritelmistä saattaa nimittäin seurata sellainen epätoivottava tilanne, jossa viharikoksen tai -puheen kriteerien voidaan katsoa täyttyvän jo siksi, että tekijän ja kohteen etninen tausta tai kieli ja kulttuuri ovat toisistaan poikkeavia, ilman että täytyy näyttää toteen mitään erityistä vihamotiivia. Tästä onkin jo havaittavissa merkkejä: esimerkiksi entinen kansanedustaja Jani Toivola kävi jokin aika sitten MTV3-kanavan Studio-ohjelmassa kertomassa, miten on joutunut elämässään rasismin uhriksi. Tämä siksi, että häntä on nimitelty ja suljettu pois porukoista sanankäytöllä, joka on perustunut hänen ihonväriinsä tai etnisyyteensä liittyviin piirteisiin. Koska olen itsekin kokenut nimittelyä ja syrjintää, heräsi mielessäni kysymys, että jos Toivolan kiusaaminen oli rasistisesti motivoitua, niin millä selitetään jonkun muun kokemaa kiusaamista, jossa sekä kiusaajalla että kiusatulla on saman sävyinen iho ja samat kulttuuriset käytännöt? Samoin voi kysyä, että miksi itse tasavallan presidentti katsoi aiheelliseksi puuttua lapsen huonoon kohteluun silloin, kun kiusattu 11-vuotias Valtteri oli ihonväriltään tumma? Mistä johtuu se, että tummaihoisuus on Suomessa asia, joka ravistelee koko etablementtia huipulla saakka? Näiden anekdoottien perusteella vaikuttaa siltä, että jonkinlaista viha- tai rasismimotiivia epäillään, jos teon kohde ei ole vaaleaihoinen. Ja vaikka joskus olisi toisinkin päin, tulisi vihahommia puuhailtaessa pitää huoli siitä, että ihonväristä ei tule mitään rikosta tai muuta insidenttiä selvitettäessä asiaa automaattisesti pahentavaa tai paisuttelevaa tekijää silloin, kun mitään selvää vihamotiivia ei ole.

Yleisempi ja vakavampi ongelma on kuitenkin se, että esimerkiksi vihapuheen määrittelyn tai rangaistavuuden tarpeellisuutta ei oikein osata perustella mitenkään selkeästi. Raportin aluksi kyllä todetaan, että vihapuheella saadaan dehumanisoitua vihollinen sodan tai konfliktin aikana, ja että esimerkiksi juutalaisiin kohdistunut vihapuhe oli eräs holokaustin mahdollistanut tekijä. Vaikuttaisi kuitenkin olevan niin, että vihollista dehumanisoidaan vasta sitten, kun ollaan jo sodassa tai ainakin lähellä sitä. Vihapuhe ei siis tällöin ole syy, vaan pikemminkin seuraus, joka näkemys on myös tämän raportin perusta: vihapuheen kerrotan olevan sidoksissa yhteiskunnan ristiriitoihin, joiden luomasta maaperästä se nousee ja joita se ruokkii. Toisaalta kansanryhmiä vastaan kiihottamista käsittelevä lainsäädäntö tietääkseni jo kattaa kaikenlaiset joukkotuhoon ja väkivaltaan yllyttävät puheet, joten tältäkin osalta vihapuheen tarpeellisuus jää hieman hämäräksi.

Mitä viharikollisuuteen yleensä tulee, voidaan Wikipedia-tasoisella ymmärryksellä spekuloida, että vihan luokittelu rangaistusten koventamisperusteeksi ei ole mitenkään erityisen vakuuttavaa tai yksiselitteisen toivottavaa. On epäselvää, miksi juuri viha olisi kaikista rikollisuutta motivoivista tekijöistä kaikkein vaarallisin, tai miksi viharikokset olisivat muita rikoksia haitallisempia. Vaarana tässä on, että vihamotiivin lisääminen rikoslakiin kaventaa ajattelun vapautta ja heikentää eri ryhmien välistä luottamusta. Paradoksaalisesti voi siis käydä juuri päinvastoin kuin pitäisi, eli puhe vihapuheesta lisää epäluuloisuutta kanssakäymisessä ja näin heikentääkin yhteiskunnallista vakautta. Koska viharikoksia pidetään erityisen haitallisina monikulttuurisissa yhteiskunnissa, ei ole mikään ihme, että monikulttuurin vastustajat pitävät vihapuhekeskustelua lähinnä pyrkimyksenä tehdä Suomesta entistä monikulttuurisempaa maata. Koska monikulttuurisuuskehitystä perustellaan usein vasemmiston laajalti kritisoimalla vaihtoehdottomuusretoriikalla, ja koska myös vihapuhe vaikuttaa heikosti perustellulta käsitteeltä, vedetään tästä helposti se johtopäätös, että tällaisten raporttien ainoa tarkoitus on keksiä tapoja, joilla Suomesta saadaan tehtyä puoliväkisin entistä etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoisempi.

Raportin lopuksi esitetään erinäisiä toimenpide-ehdotuksia, joiden keinoin halutaan edistää eri ryhmien välisiä hyviä suhteita ja vähentää eriytymistä. Kuten odottaa sopii, ne perustuvat erilaisten toimenpiteiden ja instanssien ”lisäämiselle”, ”vahvistamiselle”, ”kehittämiselle”, ”edistämiselle”, ”parantamiselle”, ”varmistamiselle” ja niin edelleen. Ottamatta kantaa ehdotusten laatuun, haluaisin esittää itsekin muutaman toiveen asiaan liittyen. Ensinnäkin on käsitteellistä epäselvyyttä vähennettävä tuottamalla tarkat ja mahdollisimman vähän tulkinnanvaraiset määritelmät esimerkiksi vihapuheesta. Toiseksi tulee pyrkiä selvittämään mahdollisimman luotettavasti niitä seurauksia, joita erilaisten vihamotiivien lisäämisellä rikoslakiin, opetussuunnitelmiin tai julkiseen keskusteluun yleensä on. Kolmanneksi tulee toimittajien ja muiden yhteiskunnassa kuuluvien henkilöiden välttää siihen ansaan astumista, jossa konflikteja tai ristiriitoja selitetään automaattisesti vihalla tai rasismilla siksi, että niiden osapuolilla on erivärinen iho tai erilaiset kulttuuritaustat. Viimeisimpänä tulee kultivoida ihmisten omaa kykyä reagoida loukkauksiin ja kaltoinkohteluun sekä puolustaa itseään tavoilla, jotka eivät aina vaadi auktoriteettien tai yhteiskunnan väliintuloa. Tässä siis pätee jokseenkin sama kuin ilmastonmuutoksessa: ilmiön torjumisen lisäksi tulee resursseja käyttää sopeutumiseen ja reagointiin, sillä siitä on apua tässä ja nyt eikä ainoastaan joskus tulevaisuudessa.

]]>
1 http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276181-mihin-vihapuhetta-tarvitaan#comments Itsepuolustus Rasismi Vihapuhe Vihapuhetyöryhmä Yhdenvertaisuus Sun, 19 May 2019 08:26:10 +0000 Jaakko Naski http://jaakkonaski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/276181-mihin-vihapuhetta-tarvitaan