DennisPasterstein Tasokasta liikkumista

Kaikki blogit puheenaiheesta Lapsityö

Perustuslaki 22 §:llä GCM-sopimus heti velvoittavaksi ihmisoikeussopimukseksi?

 

Suomenmaa 21.11.2018:

Yritys­vas­tuu­laki ihmi­soi­keuksia turvaamaan

"Maa­il­mas­sa on mil­joo­nia työs­sä­käy­viä lap­sia.

Kan­sain­vä­li­nen työ­jär­jes­tö ILO ar­vi­oi, et­tä on 152 mil­joo­naa las­ta, jot­ka jou­tu­vat te­ke­mään työ­tä niin, et­tä se hait­taa hei­dän kou­lun­käyn­ti­ään.

ILO:n 106. yleiskokous (osa 11)

Sambia – c138 työhön pääsemiseksi vaadittava vähimmäisikä

Sambiassa lapsityövoiman on kasvanut vuoden 2005 tason 0,8 miljoonasta tämän hetken jopa noin 1,2 miljoonaan. Tämä on saanut maan hallituksen lapsityövoimaa rajoittavat toimet näyttämään vain paperityöskentelyltä ilman konkreettisia ulottuvuuksia. 60 prosenttia maan väestöstä elää köyhyydessä, painottuen erityisesti maaseudulle. Lapsia käytetään töissä kaivoksissa ja maaseudulla kasvien torjunta-aineiden parissa.

ILO:n 106. yleiskokous (osa 10)

C138 – työhön pääsemiseksi vaadittava vähimmäisikä &
C182 – lapsityön pahimpien muotojen kieltäminen ja välittömät toimet niiden poistamiseksi

Ihmisistä kaikkein haavoittuvimpia ovat ne, jotka eivät kykene puolustautumaan, tai ovat liian heikkoja vaatimaan oikeuksia itselleen. Seuraavaksi kirjoitan lapsityövoiman hyväksikäytöstä. Niputan neljä maata yhteen, koska kaikissa näissä tapauksissa on niin paljon samankaltaisuuksia. Oireiden ollessa samanlaisia, pitäisi myös lääkkeiden olla samanlaisia.

 

 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä